Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností B. Braun Medical s.r.o.


Vážený účastníku Aesculap Akademie

Ochrana údajů je pro nás důležitá, a bereme ji velmi vážně. Usilujeme o zajištění vaší všestranné spokojenosti v každém ohledu - a toto samozřejmě stejnou mírou odpovídá způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji. Dovolte nám v tomto dokumentu vysvětlit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Ochrana osobních údajů je doplněná Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji souhlas společnosti B. Braun Medical s.r.o., se sídlem V Parku 1225/20, 148 00 Praha 4, IČ: 485 86 285, se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři za účelem definovaným v těchto pravidlech. Souhlas uděluji na dobu neurčitou.

 


2. Obecné informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pouze s vaším vědomím a souhlasem v souladu platnými právními předpisy. Osobní údaje budou v informačním systému zpracovávat pouze zaměstnanci Aesculap Akademie a s výjimkou zaměstnanců IT sekce k nim nebudou mít přístup jiné osoby.

Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například:
- tituly
- jméno
- příjmení
- login a heslo
- pozice
- oddělení
- název pracoviště
- ulice, město, PSČ, země
- fakturační adresa
- emailová adresa

Z bezpečnostních důvodů nesmí být Vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) poskytnuty jiným osobám. Naši zaměstnanci Vás nikdy o tyto údaje nepožádají. Prosím uchovejte tyto údaje v tajnosti a nepředávejte je třetím subjektům. Vaše osobní heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků malými písmeny a velkými písmeny. Za účelem zvýšení zabezpečení hesla Vám doporučujeme zahrnout také číslice a speciální znaky. Rozhodnutí týkající se Vašeho výběru hesla je součástí Vaší osobní zodpovědnosti jako uživatele naší webové stránky.

 

3. Účel zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přihlašování se na vzdělávací akce Aesculap Akademie. Svým souhlasem (tj. zaškrtnutím souhlasu na webových stránkách Aesculap Akademie) berete na vědomí a souhlasíte, že zpracováváme osobní údaje manuálně i automaticky a že jsme oprávněni je shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů) a užívat pro účel specifikovaný v tomto článku.

Svým souhlasem (tj. zaškrtnutím souhlasu na webových stránkách Aesculap Akademie) dále berete na vědomí a souhlasíte, že jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení dalších vzdělávacích akcií, tj. pro účely marketingu.

Svým souhlasem (tj. zaškrtnutím souhlasu na webových stránkách Aesculap Akademie) taky berete na vědomí a souhlasíte s tím, abychom váš informovali o nových vzdělávacích akcích a nových kurzech, a to v rozsahu, v jakém nám byly tyto údaje vámi poskytnuty. Obchodní sdělení považujeme za vhodný nástroj, jak vás upozornit na nové vzdělávací akce a informovat vás o nových kurzech. Abychom pro vás však mohli připravit vhodně cílenou nabídkou, která vás může oslovit, potřebujeme pro takovou nabídku zpracovat vaše údaje.

Obchodní sdělení má vždy označení „zpráva“.

Je však vaším právem zasílání obchodních sdělení odmítnout. Jednoduše nám sdělte na následující email: aesculap-akademie.cz@bbraun.com že si nepřejte zasílat obchodní sdělení. Taktéž je možné úplně zrušit registraci vybraných zpráv kdykoli na vašem profilu na webových stránkách Aesculap Akademie pod záložkou „Moje akademie“.

Dovolujeme si zdůraznit, že vaše osobní údaje budou použity jen za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

 

4. Uchovávání vašich osobních údajů
Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu kdy využíváte naše Akademické služby prostřednictvím vašeho profilu pod „Moje akademie“ na webových stránkách Aesculap Akademie.

Pokud nebudete využívat naše služby, můžete požádat prostřednictvím emailu na adresu aesculap-akademie.cz@bbraun.com o zrušení vašeho profilu. Váš profil bude následně zrušen, a nadále již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vymezeným v tomto dokumentu a provedeme likvidaci osobních údajů v souladu se zákonem na ochrnu osobních údajů.5. Bezpečnost
Přijali jsme zásadní opatření pro zajištění bezpečnosti vašich údajů jako uživatele webové stránky Aesculap Akademie. Používáme průmyslový standard SSL (poloha jistících elektrických zásuvek) k zašifrování údajů uložených v oddílech webové stránky Aesculap Academie opatřených iniciály vlastníka. Naše systémy informačních technologií jsou vybaveny nejmodernější ochranou proti ztrátě dat a zneužití. Z důvodu ochrany osobních údajů proti neoprávněnému přístupu budete po 60 minutách nečinnosti automaticky odhlášeni z webové stránky Aesculap Akademie.

 

6. Odkazy
Pravidla ochrany údajů uvedená v tomto dokumentu platí pro všechny údaje shromážděné a zpracovávané webovou stránkou Aesculap Akademie. Webová stránka Aesculap Akademie smí obsahovat odkazy na další Internetové stránky. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za nakládání s vašimi údaji ze strany provozovatelů jiných webových stránek.

 

7. Soubory Cookies
Webová stránka Aesculap Akademie využívá tzv. cookies. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit vám používání našich stránek. Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. Cookies používáme výhradně pro zlepšování našich služeb, nikoliv pro osobní identifikaci uživatelů webu.

Soubory cookie můžete vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, snaží-li se vám server cookie zaslat. Může se pak ovšem stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

 

8. Soubory zaevidování
Používáme také IP adresy pro analýzu trendů, spravování webové stránky, zlepšení využití webové stránky a shromáždění řady obecných demografických údajů.

Upozorňujeme vás tímto, že kromě zadaných údajů také uchováváme adresu IP, kterou jste použili k návštěvě našeho portálu, a že tyto údaje smí být použity pouze jako důkaz při vymáhání pohledávek nezaplacených v souvislosti se vzdělávacími akcemi. Adresy IP nepoužíváme k žádným jiným účelům; jsou zaevidovány pouze pro preventivní účely a je zajištěno, že adresu nelze sledovat zpět k určitému uživateli Aesculap Akademie.

 

9. Anonymizované údaje
Webová stránka Aesculap Akademie používá nové technologie z etracker GmbH (www.etracker.de) pro shromáždění a uchování anonymizovaných údajů. Soubory cookies, které výhradně shromažďují a uchovávají údaje podepsané pseudonymem, smí být použity pro tento účel. Tyto údaje jsou použity pro vytvoření profilu uživatele pod pseudonymem. Údaje nejsou použity za účelem osobní identifikace uživatele této webové stránky, a neodpovídají údajům podepsaným pseudonymem.10. Práva "subjektu údajů"
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může nás požádat
- o vysvětlení,
- abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Pokud žádost subjektu údajů je shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav a informujeme vás o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Dále Vás informujeme o tom, že nás můžete požádat o informaci o zpracování vašich osobních údajů, a my vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předáme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.11. Váš kontakt na věci na ochrany osobních údajů
Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás přímo kontaktovat na aesculap-akademie.cz@bbraun.com. Na této adrese nás můžete kontaktovat rovněž v případě jakýkoliv žádosti, stížnosti nebo jakýchkoliv jiných námitek.

 

12. Přístup k pravidlům ochrany osobních údajů
Tyto pravidla ochrany osobních údajů jsou veřejně dostupná na webové stránce Aesculap Akademie.

 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Administrativa a nákup", "[TestSparte1]": "270350", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }