Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Už je nám 15 let!

Stárneme, moudříme a zlepšujeme se


Česká Aesculap Akademie začínala v roce 2002 s několika málo kurzy za rok a ve dvou lidech, jejichž agenda se věnovala vzdělávání pouze částečně. Za tu dobu jsme ovšem ušli dlouhou cestu. Nyní organizujeme více než 200 akcí ročně a náš tým se znatelně rozrostl – na devět členů.

V konkurenci více než 40 Aesculap Akademií rozesetých po celém světě se několik posledních let držíme na stupních vítězů. Můžeme se pochlubit třemi vlastními vzdělávacími centry v Hradci Králové, v Praze a v Olomouci. Každý rok se naše nabídka kurzů rozroste o pár zcela nových konceptů. Organizujeme praktické workshopy, simulační kurzy, videosemináře, konference na míru, certifikované kurzy akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR i volitelný předmět pro studenty 1. LF UK.

Za patnáct let jsme proškolili více než 110 tisíc zdravotníků na téměř 3 200 akcích. Třikrát jsme vylepšovali webové stránky i design našich materiálů. Každé dva roky nominujeme z řad českých a slovenských odborníků nové členy naší Vědecké rady. Jednou za rok předáváme Cenu Aesculap Akademie. Na jaře, v době letních prázdnin a před Vánocemi se můžete těšit na náš newsletter, horké novinky se od nás dozvíte na našem Facebooku a moc rádi se s vámi uvidíme na našich kurzech několikrát do týdne!

Červen 2017


Zvolili jsme novou Vědeckou radu

V prostorách pražského Obecního domu se 15. června konalo výroční zasedání Vědecké rady Aesculap Akademie. V první části programu byly shrnuty aktivity Aesculap Akademie za funkční období dosavadní Vědecké rady a v druhé části byla jmenována nová Vědecká rada na období 2017–2019, ve které znovu zasednou přední čeští a slovenští zdravotničtí odborníci. Letos byla navíc poprvé zvolena samostatná Vědecká rada pro Slovenskou republiku. Vznik slovenské Vědecké rady přispěje k intenzivnějšímu rozvoji vzdělávacích aktivit Aesculap Akademie na Slovensku. V závěrečné části proběhla velmi kvalitní diskuse nad trendy a směry vzdělávání zdravotníků.

Úplný seznam členů nové Vědecké rady najdete zde

Červen 2017


Prestižní ceny Aesculap Akademie jsou opět v dobrých rukou

U příležitosti zasedání Vědecké rady byly opět předány Ceny Aesculap Akademie. Vědecká rada nominuje kandidáty na tuto cenu a vybírá i její vítěze. Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. působící v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN převzal mimořádné ocenění v kategorii Lékaři, a to za celoživotní přínos v oblasti diagnostiky a léčby poruch vnitřního prostředí a kritických stavů.

Mgr. Markéta Koutná z pražské KARIM VFN pak byla oceněna v kategorii Nelékařské obory za mimořádný literární počin – publikaci Manuál hojení ran v intenzivní péči.

Oceněným gratulujeme!

Červen 2017


Jak snížit výskyt infekce v místě chirurgického výkonu?

Sledujeme celosvětový trend

Světová zdravotnická organizace (WHO) se ve svých kampaních zaměřuje na iniciativy týkající se nutnosti snižování výskytu infekcí, a to na všech úrovních zdravotní péče. V posledních letech  narůstá počet rezistentních kmenů bakterií na antibiotika a podle mezinárodních prognóz bude tento trend pokračovat. Je tedy potřeba se na tuto skutečnost připravit. Proto je i pro nás toto téma jedním z klíčových, na které zaměřujeme svoje vzdělávací aktivity.

Sdílení informací a výstupů z praxe bylo hlavním mottem červnové konference, na které se všechny příspěvky soustředily hlavně na prevenci vzniku infekcí v operační ráně, nikoliv tedy na následnou léčbu. Zvaní přednášející z různých klinik a oddělení z celé republiky se podělili o zkušenosti ze svých pracovišť, na kterých již začali s používáním dekolonizace pacienta před operací, tedy s takovou přípravou pacienta, která podpoří, aby pacient nebyl sám sobě zdrojem infekce v operační ráně. Zazněly přesvědčivé argumenty na podporu přípravy (dekolonizace) z pohledu péče o nemocné i z finančního hlediska. Jsme rádi, že na úrovni edukativní platformy můžeme přispět k tématu s tak globálním dopadem, o které je navíc mezi českými zdravotníky nemalý zájem.

Červen 2017


Volejte cévního chirurga! Teče nám to!


Jak zvládnout akutní krvácení na sále nebo zašít cévu i bez specialisty? Přesně to bylo tématem našeho kurzu Chirurgické sutury v praxi se zaměřením na techniky cévní sutury. S využitím zvířecích modelů in vivo se lékaři pod vedením špičkových cévních chirurgů MUDr. Petera Baláže, Ph.D., FEBS a MUDr. Tomáše Vidima učili v praxi stavět akutní krvácení, správně preparovat, zašít cévu anebo našít cévní protézu.

Cílem kurzu je dát maximální prostor praktické části, která je pro mladé lékaře nejpřínosnější a posouvá je dál. Počet účastníků kurzu je limitovaný na 8, tento poměrně malý počet zaručuje, že si každý účastník může probírané techniky nanečisto vyzkoušet i prakticky. Pozitivní hodnocení kurzu potvrzuje jeho vysokou kvalitu. Druhou část kurzu bychom chtěli v budoucnu zaměřit na emergentní situace v cévní chirurgii. Chtěli bychom, aby byl i chirurg se všeobecným zaměřením schopen zvládnout některé situace i bez specialisty - cévního chirurga.

Květen 2017

Chirurgie pánevního dna napříč lékařskými specializacemi


Mezioborová spolupráce je stále častějším důvodem setkávání lékařských specializací, které se běžně v klinické praxi nestýkají. Multioborovou konferenci inspirovanou podobnou akcí v italské Pise uspořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Krajskou nemocnicí a Univerzitou zdravotnických studií v Pardubicích.
Na téma chirurgie pánevního dna promluvili významní hosté Prof. Gabriel Naldini z italské Pisy a Prof. Michael Anapolski z německého Dormagenu. Profesor Naldini vedl diskusi k aktuálnímu stavu operační léčby obstrukčního defekačního syndromu, prolapsu rekta a rektokély. Prof. Anapolski se pak věnoval tématům descensu dělohy a močové inkontinenci žen. Společně pak řešili rozsáhlé radikální výkony v malé pánvi u onkologických onemocnění. Mimořádně přínosné byly komentované živé přenosy z operačních sálů, na kterých jednotliví odborníci demonstrovali operační přístupy.
U diagnózy prolapsu rekta a hemoroidálních potíží ukazuje poslední trend významný rozvoj selektivní staplerové techniky s použitím cirkulárního stapleru. U miniinvazivních technik je stále více požívána 3D zobrazovací technologie anebo chirurgický robot.
Konference potvrdila, že vzhledem k narůstající komplexnosti operačních výkonů a ke komplexnímu přístupu k pacientovi je mezioborová spolupráce velmi užitečná. Proto se i Aesculap Akademie v budoucnu více zaměří na specializovaná multioborová setkání.

Duben 2017


Zaměřeno na vybrané cévní vstupy

Máme nový kurz


Stávající nabídku Aesculap Akademie rozšířil nový kurz Ošetřovatelská péče o vybrané cévní vstupy (PŽK, PICC, CŽK). Problematice péče o periferně zaváděné centrální žilní katétry (PICC) a Midline katétry jsme se doposud věnovali spíše okrajově.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Interní klinikou FN Motol, jejíž specializovaný PICC tým úspěšně sbírá zkušenosti se zaváděním těchto katétrů již od roku 2012. Kurz pod vedením prof. MUDr. Jiří Charváta, CSc. a Mgr. Kateřiny Lisové nabídne účastníkům nezbytnou teoretickou část a zejména pak praktický nácvik péče na modelech. V zájmu zachování komplexního přístupu je kurz doplněn o témata periferní žilní kanylace a dezinfekce místa zavedení i.v. katétru.

Duben 2017


Znáte rizika podávání léčiv?

Máme nový kurz pro sestry, zdravotnické záchranáře a nemocniční lékárníky


Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zaštiťuje náš kurz s názvem „Rizika podávání léčiv“, kterým jsme nově rozšířili nabídku našich praktických kurzů. Program je rozdělen na dopolední teoretickou přípravu a odpolední praktické simulační cvičení. Kurz je realizován v prostorách simulačního centra B. Braun Dialog, jehož součástí je i nejmodernější simulátor lůžkové péče. Každý z účastníků tak má možnost vyzkoušet si podání léčiv v téměř reálných podmínkách, ovšem bez rizika poškození pacienta.

Celý koncept je zaměřen ryze prakticky. Cílem kurzu je vysvětlit bezpečnostní význam běžných činností při podávání léčiv. Například bude vysvětleno, proč existují rozdíly v doporučovaných délkách infuzí jednotlivých léčiv, proč je možné některou tabletu rozdrtit a jinou ne, proč je vhodné pro některá léčiva použít fotoprotektivní sety a u jiných je to přímo nutností atd. Všichni přednášející jsou navíc součástí multidisciplinárních týmů zajišťujících každodenní péči o pacienta.

Březen 2017

Praxe především!

Kurzy pro mladé traumatology táhnou


Již počtvrté se sešli mladí traumatologové v B. Braun Dialogu na úspěšném kurzu „Základní traumatologické techniky“. Fakt, že byl kurz po jeho vypsání velmi rychle zaplněn, svědčí o velkém zájmu mladých lékařů. Cílem kurzu pod vedením zkušeného lektora MUDr. Jana Vokrouhleckého bylo umožnit účastníkům si po teoretické části na třech umělých typech kostí (stehenní, pažní a holenní) okamžitě prakticky vyzkoušet techniku hřebování. Nově jsme do kurzu zahrnuli i kazuistiky a komplikace formou rozboru RTG snímků. Atraktivita kurzu přilákala i některá média, a tak se v krátkém sestřihu objevily záběry v hlavních zprávách na TV Barrandov.

Rádi bychom, aby workshopu byl věnován větší prostor, a proto uvažujeme o rozšíření kurzu na dva dny. Účastníci získají více prostoru pro vstřebání probraných témat a zároveň budeme mít možnost zařadit další témata a případové studie. Uvažujeme také o nabídnutí tohoto konceptu v mezinárodním měřítku. Zpětná vazba od účastníků otevírá diskusi o možnosti připravit a nabídnout advanced kurz na měkkých tkáních (sutura, preparace, stavění krvácení). Další kurz plánujeme v listopadu 2017.

Březen 2017

Máme nový přírůstek v sérii Krizových stavů

Zaostřeno na neonatologii


Po dvouletém působení v oblasti praktických kurzů série „Krizové stavy v anestezii, v intenzivní, přednemocniční a ambulantní péči“, které jsou zaměřeny výhradně na dospělé pacienty, jsme v roce 2016 rozšířili naše portfolio simulačních kurzů o dětského pacienta ve věku 6–8 let („Krizové stavy v dětské intenzivní péči“) a počátkem letošního roku  jsme přidali skupinu těch úplně nejmenších pacientů  v kurzu „Krizové stavy v neonatologii“.
Úspěšný koncept simulačních workshopů zaměřených na dospělého pacienta naši lektoři převedli na neonatologický simulátor, a tak se deset lékařů a všeobecných/dětských sester mohlo zúčastnit prvního únorového termínu. Týmy odborníků, sestavené ze tří nemocnic, si v našem improvizovaném neonatologickém oddělení vyzkoušely, jak si poradit s obtížnými komplikacemi u nejmenších pacientů. V průběhu simulací měli všichni účastníci možnost natrénovat si své reakce a otestovat zkušenosti z život ohrožujících stavů nejen po odborné stránce, ale zároveň se podívat na problematiku neméně důležitou – účinnou komunikaci a spolupráci v týmu.

Únor 2017

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Administrativa a nákup", "[TestSparte1]": "270350", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }