Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

2014

Podporujeme a rozvíjíme program peritoneální dialýzy, nejen na střediscích B. Braun Avitum

AAK ve spolupráci s IKEM Praha a Baxter Czech, organizovala koncem loňského roku ojedinělé, mezioborové, pracovní setkání, věnované problematice zavádění peritoneálních katétrů pod názvem: Peritoneální katétr "Achillova pata peritoneální dialýzy". Primárně byla akce určena lékařům chirurgických pracovišť , která se touto problematikou zabývají. Přesto, že je zavedení peritoneálního katetru doménou chirurgů, jeho funkčnost je zcela klíčová pro nefrology a jejich úspěšnou léčbu nemocných, léčených peritoneální dialýzy.

Zeptala jsem se Jany Kolářové, Baxter Czech  která stála se mnou u zrodu této akce:

1) Jak je spokojena s výsledkem  workshopu realizovaného ve spoluprací s AAK?

Já jsem s výsledkem akce velmi spokojena jak po organizační stránce, tak i po té odborné. Soudím i podle zpětné vazby všech účastníků. Teoretická část byla velmi pečlivě připravena právě pro lékaře chirurgy a ta praktická s přímým přenosem operace přímo z operačního sálu měla přínos jak pro chirurgy, tak i pro nefrology. Následovala také bohatá diskuse. Velký dík patří především MUDr. Michalu Kudlovi, PhD., který připravil vše kolem přímého přenosu a také vedl operaci s komentářem. Akce tohoto typu byla v IKEM poprvé, takže jsem velmi ráda, že vše klaplo jak mělo. Také bych chtěla poděkovat prim. Paříkové a dr. Bednářové, které připravily teoretickou část téhle akce.

2) Budeme pokračovat v roce 2015?

Určitě budeme pokračovat. Abychom mohli rozvíjet tuto tématiku i nadále, je potřeba vzájemné spolupráce obou společností jak chirurgické, tak  nefrologické.S AAK bychom také rádi uspořádali některé osvědčené akce i na Slovensku.

Listopad 2014


Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP spojila síly s Aesculap Akademií


Ve dnech 23. – 24. října 2014 se v prostorách NH Collection Congress Hotelu v Olomouci uskutečnil VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP. Do Olomouce se kongres vrátil po dlouhých 14 letech, kdy v roce 2000 byl právě zde pořádán nultý ročník série kongresů na téma sportovní traumatologie a artroskopie.

Letošní ročník se uskutečnil ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc a akci organizačně zajistila Aesculap Akademie.

Do Olomouce  v letošním roce přijel rekordní počet účastníků   - více než 400 z řad lékařů, fyzioterapeutů a všeobecných sester, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.

Zcela zaplněný kongresový sál NH Collection Congress Hotelu si vyslechl v lékařské a fyzioterapeutické sekci přednášky zaměřené na téma operativy v oblasti ramenního kloubu, sportovní traumatologii v oblasti kyčle, rehabilitace po operacích ramena a rehabilitační aspekty sportovní traumatologie ramenního kloubu. V sekci sesterské pak zazněly mimo jiné příspěvky na téma  instrumentace při artroskopiích a při sportovní traumatologii a rehabilitační ošetřovatelská péče po artroskopických operacích. Celkem na kongresu zaznělo na 60 odborných příspěvků.

Říjen 2014

Spustili jsme zcela nový certifikovaný kurz na téma „Domácí péče“


Do naší rodiny certifikovaných kurzů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR přibyl další, celkově již pátý v řadě. Ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se nám podařilo objevit mezeru na trhu, a to v edukaci všeobecných sester pracujících v domácí péči.

Domácí péče zahrnuje ošetřovatelské služby poskytované mimo zdravotnická zařízení občanům všech věkových kategorií, vztahující se na podporu zdraví, prevenci onemocnění, péči o nemocné a rehabilitaci. Náš kurz se tedy zaměřuje na ty nelékařské pracovníky, kteří se věnují pacientům v jejich domácím prostředí, pacientům se speciálními potřebami. První běh tohoto certifikovaného kurz, který odstartoval koncem října a bude zakončen obhajobou seminární práce v druhé polovině května 2015.

Říjen - prosinec 2014

Hostili jsme mezinárodní ortopedický meeting

Pod hlavičkou Aesculap Akademie proběhl v Praze koncem září dvoudenní ortopedický Hip Revision Meeting. 34 účastníků se sjelo z 8 zemí východní  Evropy (CZ, SK, PL, RU, HU, LV, LT, UA) a z Uzbekistánu. Pod vedením profesorů MUDr. R. Harta, PhD., Dr. med. Ch. Eingartnera a Dr. G. Zanina měli účastníci možnost získat nové zkušenosti v tomto oboru zejména díky možnosti aktivního zapojení účastníků na workshopu.

Meeting byl velmi pozitivně hodnocen. MUDr. L. Klepáč, MBA, Vice President Aesculap Sales Region East Europe, je nakloněn myšlence opakování této akce v dalších letech vždy v jiné zemi východní Evropy.

Září 2014

Otevřeli jsme nový postgraduální kurz zaměřený na chirurgii kůže hlavy a krku


12. září 2014 se pod hlavičkou Aesculap Akademie konal první kurz určený mladým lékařům se specializací ORL a plastická nebo všeobecná chirurgie. Záštitu nad kurzem převzala Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, FN Hradec Králové, Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Účastníci se seznámili se základními postupy používanými v chirurgii kůže a ošetření ran. Kurz byl koncipován jako kombinace teoretické výuky a praktického workshopu. Praktická část kurzu probíhala na tréninkových modelech kůže za účasti zkušených ORL specialistů. Velmi nás potěšila zpětná vazba, kdy se valná část účastníků vyjádřila, že by rozhodně kurz doporučili všem začínajícím chirurgům.

Září 2014


Již pátý ročník kurzu „Transnasální přístup, neuroendoskopická operativa báze lební„


V roce 2010 se konal první ročník kurzu Neuroendoskopická operativa báze lební, transnasální přístup, jehož již páté úspěšné pokračování proběhlo letos 11.-13. června v Ostravě. I tentokrát jsme kurz pořádali s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava a ORL klinikou FN Ostrava. Speciálním hostem letošního ročníku byl dr. Francesco Zenga, uznávaný neurochirurg z Univerzitní nemocnice v Turínu, Itálie. Již pravidelnými účastníky kurzu jsou lékaři z České republiky, Slovenska a Polska. Letos jsme přivítali i dva specialisty z Ruska.

Třídenní koncepce kurzu probíhala v přátelském, neformálním duchu. Výborné přednášky střídaly workshopy, kde měli účastníci jedinečnou možnost pozorovat spolupráci neurochirurgů a kolegů z ORL na operačním sále. Již teď se těšíme na účastníky příštího kurzu.

Červen 2014

Úspěšné třídenní mezinárodní skoliotické symposium


Během tří slunečných dubnových dní proběhla v Brně ve spolupráci s Ortopedickou klinikou LF MU a FN Brno, pod taktovkou pana přednosty doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., ojedinělá vzdělávací akce s názvem “IV. symposium o skolióze a deformitách páteře”.

První dva dny, kdy byla jednacím jazykem angličtina, proběhly ve znamení moderních operačních postupů. Proběhly přímé přenosy dvou operací s komentáři a diskusemi nad možnými přístupy. Následovaly prezentace zaměřené na chirurgický způsob léčby. Mezi přednášejícími i účastníky jsme uvítali odborníky ze Slovenska, Polska, Ruska, Gruzie, Belgie, Číny a České republiky. Závěrečný den sympozia byl věnován konzervativním způsobům léčby a byl určen především fyzioterapeutům a rehabilitačním specialistům.

Duben  2014

Spolupráce s Vysokou školou báňskou - TU Ostrava pokračuje


Ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, jsme pořádali již druhou vzdělávací akci (první byla věnována infuzní terapii). Téma podzimního workshop a semináře bylo využití telemedicíny v hemodialyzační terapii včetně technického řešení a systémového řízení hemodialyzačních pracovišť. Při praktickém tréninku na zdravotnické technice zapůjčené společností B. Braun si účastníci ověřili v praxi jak minimalizovat rizika, která jsou spojena s nesprávným používáním zdravotnických prostředků.

„Pro výuku budoucích biomedicínských techniků a inženýru je podobná spolupráce s firmami z oblasti zdravotnické techniky velmi důležitá a žádaná. Pevně věřím, že navázaná spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i v budoucnu.“  hodnotí tvůrce projektu Ing. Martin Augustynek z Laboratoře biomedicínského inženýrství, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Duben 2014

Fyzioterapeuté se sešli na Košumberku

Dne 10. dubna se v Hamzově léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku sešlo na 130  fyzioterapeutů a rehabilitačních specialistů. První ročník Košumberského dne nesl podtitul „Vzpřimování, stoj, chůze“ korespondující s mottem Hamzovy léčebny „Posadit - postavit - udělat krok“. Nad konferencí převzali záštitu významné osobnosti české politické scény v čele s ministrem zdravotnictví ČR MUDr. Martinem Holcátem, MBA, nebo JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, tak i řada odborníků z řad lékařů.

Aesculap Akademie měla tu čest spolupodílet se na organizaci této jednodenní akce, kde zaznělo množství zajímavých přednášek následované diskusemi v rámci odborných bloků i poté o přestávkách v kuloárech.

Duben 2014

Rozvoj peritoneální dialýzy na severí Moravě

3.-4. dubna 2014 Dialyzační středisko B. Braun Avitum Ostrava - Vítkovice ve spolupráci s Aesculap Akademií upsořádalo  1. pracovní den peritoneální dialýzy.

Pracovním setkáním v příjemném prostředí Beskyd, jsme chtěli podpořit rozvoj peritoneální dialýzy na severní Moravě.

Akce byla určena lékařům a sestrám, kteří se této problematice věnují. Odborná diskuse a praktický workshop byly zaměřeny na správný výběr dialyzační metody, problematiku PD katetrů, adekvátnost PD, komplikace PD a transplantace u PD pacientů.
Aktivní účastí tuto akci podpořil i předseda ČNS prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Duben 2014

VII. Liberecké dny úrazové chirurgie


V Krajské nemocnici Liberec se již tradičně uskutečnili Liberecké dny úrazové chirurgie, v poradí už sedmé. Organizátorem je Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., společně s Aesculap Akademií. Letošní ročník byl zaměřen na zlomeniny skeletu u seniorů a zúčastnilo se ho na 60 traumatologů.
Společenskému večeru, jenž byl neméně důležitou částí setkání, udával swingový rytmus Orchestr Vladimíra Jánského a konal se v Oblastní galerii Liberec, která získala Národní cenu za architekturu 2014.
Na závěr by jsme rádi poděkovali kolektivu Traumacentra v Liberci pod vedením prim. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., za excelentně odborně připravený program a spoustu práce navíc při přípravě vlastních sdělení a organizaci.

Duben 2014

Zahájen již 14. běh certifikovaného kurzu Péče o nemocné léčené eliminačními metodami

Aesculap Akademie zahájila v březnu již 14. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZČR Péče o nemocné léčené eliminačními metodami. Tento certifikovaný kurz odpovídá speciálnímu modulu “Role sestry v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání „Sestra pro intenzivní péči“ podle NV č.463/2004 Sb., kterým se stanoví obory speciálního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.  Absolventi kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost pro poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče o nemocné léčené eliminačními metodami.  V uplynulých letech prošlo tímto jedinečným kurzem již více než 200 všeobecných sester z celé ČR.

Březen 2014


5. jihlavská onkogynekologická konference: „Zhoubné nádory vulvy a pochvy“


I letos jsme spolu s Nemocnicí Jihlava uspořádali již 5. ročník jihlavské onkogynekologické konference. Tuto jednodenní multioborovou celostátní akci se zaměřením na nádory vulvy a pochvy si nenechalo ujít téměř 100 odborníků z celé České ale i Slovenské republiky a je potěšující, že po každém sdělení následovala živá diskuse.

Březen 2014

Urologický videoseminář v Hradci Králové opět zaujal


Vloni  jsme ve spolupráci s panem doc. MUDr. Milošem Broďákem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky FN Hradec Králové, uspořádali první ročník českého vidoesemináře „Tipy a triky urologické operativy“. Jak se ukázalo, založili jsme tradici, na kterou se většina účastníků pro velký úspěch loňské akce letos vrátila.

Semináře sestaveného pouze z videoukázek různých urologických zákroků se zúčastnilo na sedm desítek odborníků. Mezi hlavní témata letošního ročníku patřilo:  minimálně invazivní lymfadenektomie, cystektomie, urolitiáza, operace ledvin a prostaty.

Březen 2014

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }