Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Slavnostní jmenování nových členů vědecké rady Aesculap Akademie, tentokrát na půdě Univerzity Karlovy

Aesculap Akademie si za celou dobu své šestnáctileté existence v České republice (respektive třináctileté na Slovensku) vydobyla v oblasti vzdělávání mezi zdravotníky výsadní postavení. Jedním z pilířů úspěchu je úzká spolupráce s odborníky a členy naší vědecké rady, se kterými konzultujeme aktuální odborná témata i řečníky našich vzdělávacích akcí. Slavnostní zasedání vědecké rady Aesculap Akademie, na němž již pošesté proběhlo jmenování nových členů, jsme letos uspořádali na půdě Univerzity Karlovy ve Vlasteneckém sále pražského Karolina.

Je nám velkou ctí, že dvouleté členství ve vědecké radě opět přijali ti nejvýznamnější představitelé odborných společností, odborných nemocničních pracovišť a vzdělávacích institucí z různých oborů lékařství, ošetřovatelství i managementu českého a slovenského .

Na úvod setkání jsme shrnuli nejvýznamnější aktivity Aesculap Akademie v rámci dvouletého funkčního období odcházející vědecké rady a následně jsme představili naše rozvojové plány pro období následující, v němž se budeme věnovat například vzdělávání zdravotníků se zohledněním pacientské perspektivy a cestě pacienta nemocničním zařízením.

Ve druhé části zasedání jsme se přemístili do vzdělávacího centra Aesculap Akademie v Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce, kde proběhlo nesmírně zajímavé a inspirující diskusní fórum zabývající se trendy a směry ve vzdělávání zdravotníků. Mezi jiným se hovořilo o konkrétních příkladech projektů rozvoje simulační medicíny v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání, a to nejen v intenzivní péči, ale například také v chirurgických oborech nebo ve farmakologii a v ošetřovatelství. Řada zajímavostí a novinek zazněla z úst děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesora Šeda, předsedy Společnosti pro simulaci v medicíně prim. MUDr. Sterna, prvního místopředsedy výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny doc. Štourače, prezidentky České asociace sester PhDr. Šochmanové, člena výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie prof. Vojáčka a členky České odborné společnosti klinické farmacie PharmDr. Rychlíčkové. Zasedání vyvrcholilo oslavou stého simulačního kurzu, který proběhl 11. června jak jinak než v Pavilonu B. Braun Dialog.

Červen 2019

Ceny Aesculap Akademie za rok 2018 putují do oboru onkologie a oblasti výživy

Do programu zasedání vědecké rady jsme již tradičně zařadili slavnostní předání Ceny Aesculap Akademie, jejíž kandidáty nezávisle nominují a následně vybírají členové aktuální vědecké rady.

V kategorii Lékařské obory převzal cenu za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti výživy a metabolismu doc. MUDr. Pavel Těšínský (předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy).

V kategorii Nelékařské obory se laureátkou ceny stala Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová (vrchní sestra z I. interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti onkologie.

Červen 2019

Prevencí proti komplikacím

Do naší rodiny kurzů se zaměřením na prevenci infekce v operační ráně (SSI) přibyl další přírůstek. Tentokrát jsme se věnovali oboru kardiovaskulární chirurgie. Co udělat pro to, abychom se vyhnuli komplikacím, problematika rezistentních kmenů nebo výživa pacienta v před- a pooperační fázi byla hlavními tématy dopolední teoretické části. Téma významu nutrice, jež vzbudilo bohatou diskusi, je napříč chirurgickými obory stále podceňováno. Přitom právě podvýživa a obezita jsou rizikovými faktory vzniku SSI a mají vliv na celkovou dobu rekonvalescence.

Odpolední praktický kruhový trénink se poté zaměřil na edukaci pacienta před zákrokem a odhalili jsme i několik cenných tipů a triků pro dekolonizaci. Příkladný návod, jak všechna preventivní opatření zavést rychle a efektivně do praxe, přinesli odborníci z Fakultní nemocnice v Motole. Od účastníků kurzu jsme získali velmi pozitivní hodnocení, a proto uvažujeme o jeho konání na podzim v Olomouci.

Květen 2019

Mezioborová konference prevence infekcí a hojení ran

Konference, která se konala koncem letošního května ve slovenské Bešeňové a v českém Klokočově, propojovala dva obory a dvě země a navíc spojovala odborníky zaměřující se profesně na prevenci infekcí a hojení ran. Mezioborový pohled byl jednoznačně přínosem. Celou konferenci připravil pro své klienty obchodní tým OPM Infection Prevention ve spolupráci s Aesculap Akademií. Safety Concept kurzu umožnil zaměřit se především na produktová sdělení.

Specialisti z oboru hygieny a epidemiologie jsou často hlavními konzultanty odborníků, kteří se věnují hojení ran. Stěry a kultivace jsou dnes v hojení chronických ran běžnou rutinou, která výrazně pomáhá cílené terapii a výraznému zkrácení doby hojení. V konečném důsledku je i pro zdravotnická zařízení ekonomicky výhodná.

Témata jako prevence vzniku infekcí v operačních ranách, problematika rezistentních kmenů osídlující chronické rány, správná péče o zdravotnické prostředky a dodržování aseptických postupů při převazech jednoznačně zaujaly. Konferenci zpestřily praktické workshopy zaměřené na péči o komplikované kožní defekty.

Květen 2019


Není nástroj jako nástroj

Kvalitní a dobře opečovávaný chirurgický nástroj je základním předpokladem úspěchu chirurgického výkonu. Jak ale rozeznat kvalitu od „aušusu“ a zejména jak o ni pečovat? To bylo tématem zbrusu nového kurzu „Nový pohled na udržitelnou kvalitu instrumentária“, který se konal v dubnu v olomoucké Aesculap Akademii.

Pracovnice centrálních sterilizací a sestry z operačních sálů tak měly příležitost seznámit se s chemickou a fyzikální podstatou procesu dekontaminace, s digitalizací a evidencí nástrojů nebo setováním nástrojových sad.

V praktické části účastnice velmi oceňovaly zejména možnost naučit se, jak klasifikovat a analyzovat kvalitu nástrojů, správně optimalizovat nástrojové sety, a také možnost zopakovat si péči o kontejnerové a motorové systémy.

Kurz prokázal, že se jedná o podceňované téma, které má v nabídce kurzů Aesculap Akademie své uplatnění. V podzimním termínu bychom se rádi více věnovali ukázce servisu nástrojů, tématu Data Matrix a fixace nástrojů v nástrojových sítech.

Duben 2019

Regionální anestezie nyní i na Moravě

Po úspěšných kurzech regionální anestezie v Písku Aesculap Akademie otevřela v tomto roce nový čtyřdílný seriál odpoledních workshopů zaměřených na ultrazvukem naváděnou regionální anestezii. Tentokrát jsme se přesunuli na Moravu do Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jednotlivé díly, které vede MUDr. Milana Jelínka, jsou zaměřené na základy periferních blokád pro horní a dolní končetiny, blokád na krku, hrudníku a břicha a pokročilé bloky. Kurz určený pro maximálně dvanáct účastníků kombinuje teoretickou výuku s praktickými ukázkami na simulátoru nebo za pomoci figurantů. O kurzy je v tomto regionu velký zájem a těšíme se na jejich pokračování i na podzim a v dalším roce.

Duben, květen 2019

Křehký pacient na dialýze


V posledních letech se zásadně změnila věková struktura dialyzovaných pacientů a věk již není limitujícím kritériem pro zařazení do dialyzačního programu. Z dat Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester (EDTNA) a Evropské asociace renální péče (ERCA) z roku 2016 vyplývá, že 44 % pacientů na dialýze je starších 65 let. Na Slovensku je toto číslo ještě vyšší – 68 %. Proto Aesculap Akademie společně s Asociací sester pracujících v nefrologii na Slovensku představila nový program v rámci Ošetřovatelské akademie. První téma bylo věnováno tzv. křehkému pacientovi.

Kurz se konal v dubnu 2019 v Bratislavě. Cílem setkání bylo diskutovat a sdílet informace, znalosti a dovednosti v oblasti výživy a cévních přístupů týkající se této lehce zranitelné skupiny pacientů. Účastnice z různých koutů Slovenska vytvářely jídelníčky a diskutovaly nad výhodami a nevýhodami tzv. knoflíkového cévního přístupu jako jedné z možností bezpečné a efektivní metody.
V průběhu semináře se objevila celá řada dalších témat. Jedním z nich byly i komunikační dovednosti. Možná se jedná o další směr, kterému se budeme věnovat příště.

Duben 2019

Vzděláváme studenty vysokých škol


V rámci dlouhodobé strategie Aesculap Akademie zaměřené na pregraduální vzdělávání a spolupráci s vysokými školami se každoročně uskuteční několik akcí pro studenty. Mimo Dny otevřených dveří v našich vzdělávacích centrech a volitelného předmětu ve spolupráci s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy k nim patří i pravidelně organizovaný kurz pro studenty Vysoké školy zdravotnické. Ten letos proběhl 23. dubna v pavilonu B. Braun Dialog a jeho tématem byly Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči.

Pro studenty oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka nebo Zdravotnický záchranář bylo připraveno několik přednášek, které se věnovaly bezpečné práci a správné péči o centrální žilní katétr nebo implantabilní intravenózní port. Odpolední blok se týkal především hygieny a dezinfekce rukou a také ošetřování zdravotnických prostředků. Poslední blok pak formou workshopu umožnil účastníkům z řad studentů vyzkoušet si na našich modelech například práci s infuzní technikou nebo si nacvičit správný postup dezinfekce rukou pod UV lampou.

Duben 2019

Správné postupy přípravy a podávání intravenózní chemoterapie s využitím infuzních setů Cytoset


Od jara tohoto roku se mezi nové kurzy Aesculap Akademie zařadil i kurz „Správné postupy přípravy a podávání intravenózní chemoterapie s využitím infuzních setů Cytoset“ (dále set). Cílem tohoto kurzu je seznámit uživatele se správnými a bezpečnými postupy práce s tímto specifickým typem setu, který je určen pro podávání cytostatik. Účastníci kurzu si pod vedením zkušených lektorů vyzkouší bezpečnou manipulaci se setem, od přípravy cytostatika po jeho podání pacientovi. Každý účastník si tak reálně může v bezpečném prostředí osvojit správné postupy při přípravě a podávání cytostatik, aniž by tím ohrozil své okolí. Velkým přínosem kurzu jsou především zkušení lektoři s bohatou praxí, kteří s účastníky rádi sdílejí své praktické zkušenosti. První dva kurzy, které se již uskutečnily v Olomouci a Plzni, nás přesvědčily o smysluplnosti konání praktických cvičení i v této oblasti. Příští kurz se tak bude moci konat třeba právě u vás.

Duben 2019

Chyba mezi námi

Na světě neexistuje žádný návod, jak se stoprocentně zbavit chyb. Jsme však přesvědčeni, že prevence dokáže chyby výrazně minimalizovat. V pondělí 4. března se v Pavilonu B. Braun Dialog uskutečnil první kurz „Práce s chybou ve zdravotnictví aneb jak chybám předcházet a jak postupovat při jejich řešení“.

Dopoledne bylo vyhrazeno psychologickému pohledu na chybu, prožívání a komunikaci. Hledali jsme možnosti, jak chybám předcházet a jak je řešit, což se ukázalo jako komplikované téma. Největší překážkou zpravidla bývá opustit mýty, které nás provázejí. Především fakt, že zdravotníci nechybují, a pokud chybují, jsou špatní. Dalším problémem bývá trest. Přetrvává názor, že obvinění a potrestání dostatečně motivují k větší pečlivosti a zabraňují chybám do budoucna. Bohužel příklady z praxe toto tvrzení nepotvrzují.

Odpoledne jsme se věnovali prevenci poškození pacienta, nejčastějším chybám v podávání léků a typickým záměnám při podávání léčiv. Velmi pozitivně účastníci hodnotili praktické návody a tipy k odlišení jednotlivých léčivých přípravků.

Březen 2019

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "4", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }