Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Nutriční sestry pilotkami

Již několik let nabízíme našim účastníkům z řad lékařů možnost zúčastnit se intenzivního školení na téma klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Letos jsme se rozhodli tuto problematiku zprostředkovat i nelékařskému zdravotnickému personálu a otevřeli jsme kurz s názvem „Nutriční péče pro sestry“. Ten je zaměřen především na všeobecné a praktické sestry v lůžkové i ambulantní péči.

Jeho cílem bylo poskytnout účastníkům základní a aktuální informace o aplikaci nutriční péče. Vše se navíc probíralo z různých pohledů – lékaře, nutričního terapeuta i nutriční sestry. Odpolední část se pak věnovala praktické výuce péče o vstupy pro nutriční podporu a zahrnovala i dva workshopy.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní termín, účastníci měli navíc jedinečnou šanci utvářet s námi obsah kurzu a podílet se na jeho rozvoji. S pomocí jejich přímé zpětné vazby máme nyní možnost na příští rok připravit další, tentokrát již „ostrý“ termín.

Prosinec 2019

Krize lektora při simulaci

I lektoři mají „své dny“ a i oni se mohou během simulačních cvičení dostat do krize. Na novém kurzu Krizové situace na kurzech simulační medicíny, který proběhl v prosinci, jsme se věnovali psychologickému řešení krizových situací práce lektora simulační medicíny.

Hledali jsme řešení, jak obtížné situace zvládnout, pojmenovat rizika a jakou zvolit prevenci. Pestrost lektorů, kteří se věnují výuce mediků, laiků, lékařů i záchranářů zajistila přínosnou diskuzi ke všem probíraným tématům. Zamýšleli jsme se nad individuálním významem struktury, komplikacemi, které přináší účast podřízených a nadřízených v jednom kurzu, a nespokojeným účastníkem. Hledali jsme postup, jak konkrétní krizi řešit. Mluvili jsme o emocích a shodli se na tom, že krize i emoce se na kurzech simulační medicíny objevují. Každý jsme jiný a každý máme jiná očekávání. Je dobré o tom vědět a být připraven! Nejlépe hodnocenou částí byl rozbor kazuistik, moderace během sdílení zkušeností a diskuse.

Prosinec 2019

Špičky evropské neurochirurgie v Ostravě


Ve skvělém zázemí Anatomickém ústavu Lékařské fakulty v Ostravě se sešla evropská neurochirurgická špička. Tým doc. MUDr. Radima Lipiny, Ph.D., ve spolupráci s Aesculap Akademií připravil vysoce specializovaný kurz zaměřený na problematiku ventrikulárního systému a baze lební.

Ústředním tématem byly vybrané neuroendoskopické přístupy a techniky, jako např. transnazální přístupy na bazi lební, operační řešení hydrocefalu, intraventrikulárních cyst, tumorů a dalších indikací. Účastníci z řad zkušených neurochirurgů si mohli vyslechnout přednášky jak českých, tak i zahraničních odborníků, mezi nimiž můžeme jmenovat prof. MUDr. Davida Netuku, Ph.D., MUDr. Petra Vacka, Ph.D., a ze zahraničních pak Dr. Francesca Zengu, Ph.D., z Itálie, či nestora evropské neurochirurgie profesora Andrého Grotenhuise.

Účastníkům bylo umožněno v rámci nácviku hands on cadaver pracovat paralelně na celkem sedmi endoskopických pracovištích. Praktická část se tak mohla velmi efektivně prolínat s teoretickými přednáškami. 

Listopad 2019


Zdokonal se v implantaci a reimplantaci totální kolenní endoprotézy!

Aesculap Akademie ve spolupráci s Ortopedickou divizí Aesculap organizovala pilotní kurz zaměřený na implantaci a revizní implantaci kolenního kloubu s akcentem na bezpečnou aplikace systému Columbus®. Jednalo se o historicky první vzdělávací aktivitu zaměřenou na endoprotetiku v podmínkách simulovaného prostředí tzv. hands on cadaver. Odbornou garanci nad kurzem převzal prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. přednosta Ortopedické kliniky a I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Velmi důležitou podmínkou realizace bylo technické zázemí, které velmi laskavě poskytl Anatomický ústav Masarykovy univerzity v Brně, za což mu patří velký dík.

Již samotný název kurzu dává napovědět složení cílových skupiny účastníků. Kurz primoimplantace byl určen pro mladé lékaře ortopedy, zatímco druhý kurz revizní implantace již absolvovali zkušení operatéři se specializací na ortopedickou endoprotetiku. Struktura kurzu se skládala z dopolední teoretické části (anatomie kolenního kloubu, biomechanika, indikace, případové studie atd.), odpolední části pak nabízela nácvik praktických dovedností.

Pilotní kurz potvrdil správný směr našeho snažení a odhalil, které prvky kurzu organizačně i obsahově zdokonalit. Do konce tohoto roku bude zveřejněn termín podzimního ročníku 2020 a účastníci se budou moci těšit na další inspirativní setkání.

Listopad 2019

Ten pacient je nějakej divnej
Nový kurz pro standardní lůžková a ambulantní oddělení


Ten pacient je nějakej divnej je nový typ simulačního kurzu, který představila Aesculap Akademie v říjnu tohoto roku pro širokou zdravotnickou veřejnost.

Kurz je především určen zdravotníkům standardních oddělení, kteří pečují o pacienty, jejichž zdravotní stav se může náhle zhoršit. Někdy je taková změna rychlá, někdy může být plíživě pozvolná. Časné rozpoznání závažných zdravotních problémů pacientů může zabránit jejich rozvinutí a ohrožení života. Účastníci kurzů se naučí včas rozpoznávat tyto změny a rychle na ně reagovat. Modelové příklady z praxe procvičujeme v bezpečném prostředí pacientského simulátoru, který umožňuje jednotlivé děje pod vedením zkušených lektorů dále rozebírat a pracovat s nimi. Ideálním cílem je pak přenos nabytých zkušeností z kurzu do každodenní klinické praxe. 

Vysoká účast i pozitivní hodnocení  účastníků nás přesvědčily o životaschopnosti a potřebnosti tohoto typu kurzu a budeme v něm pokračovat. Pro příští rok připravujeme nejméně jeden kurz pro každé pololetí.

Listopad 2019


Ruce, nástroj zdravotnického řemesla

Takto poeticky zněl název jednoho z bloků naší konference v Rožnově pod Radhoštěm, kde se na tři říjnové dny potkalo na osm desítek specialistů se zaměřením na dezinfekci a hygienu. Hlavním tématem byla stále aktuální prevence sepsí. Na danou problematiku jsme pohlédli z několika úhlů. Zmíněny byly zdravotnické prostředky, jejich používání a péče o ně nebo programy WHO týkající se hygieny rukou a jejich monitoring. Surgical Site Infection (SSI) v chirurgických oborech, na ortopedii a v kardiologii byl obsahem samostatného bloku. Na prevenci sepsí nechyběly ani pohledy legislativní či finanční, které je velmi žádoucí brát také v úvahu.

Diskuse mezi účastníky z Čech, Moravy i poměrně početné skupiny ze Slovenska probíhaly nejen v rámci diskusních kruhů, ale i během workshopů a v kuloárech. Protože se jedná o opravdu široké téma, navážeme na něj již v květnu příštího roku opět v Rožnově druhým ročníkem.

Ŕíjen 2019

Aesculap Akademie naplnila sál na Konferenci ČUS

V polovině října se konala 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, kde pro téměř dvě stě urologických sester připravila Aesculap Akademie dvouhodinový odborný program pro sesterskou sekci s názvem Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu.

Urologická sestra na sebe bere mnoho rolí. Je ošetřovatelkou, rádkyní, administrátorkou, důvěrnicí a jistě bychom lehce vyjmenovali i další. Urologický obor je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Objevuje se mnoho novinek v oblasti terapie dysfunkcí močového traktu, pravidelně se mění úhrady zdravotnických prostředků, rozšiřují se kompetence sester, přicházejí nové inovativní produkty. Právě proto byl odborný program pestrý a dotýkal se mnoha oblastí. Tématu prevence infekcí žilních katétrů se věnoval Mgr. Tomáš Glac. Velmi zaujala také prezentace doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D., která podrobně zmapovala problematiku neovezik z pohledu ošetřovatelské péče. Zaujalo i téma Erudice urologické sestry, které zpravoval Dr. Jaroslav Ženíšek. Závěrem Mgr. Olga Panenková představila novou unikátní pomůcku pro řešení ženské stresové inkontinence Diveen®.

Ŕíjen 2019


Na dialýzu nepatří ani malá rýma

Takto zněla upoutávka na jeden ze simulačních workshopů pořádané českou pobočkou Aesculap Akademie v rámci 48. mezinárodní konference EDTNA/ERCA pod názvem „Hygiena, kontrola infekce a prevence v nefrologii“, který vedl Nurse Director (ředitel pro ošetřovatelskou péči) z B. Braun Avitum AG pan Paul Challinor.

V polovině září 2019 totiž Praha hostila výše zmíněnou konferenci, která je určena pro zdravotnické odborníky pracující v nefrologii.
Tématem konference byly „Nové přístupy v nefrologické péči − integrace moderních technologií založených na vzdělání a edukaci“.
Součástí této mezinárodní akce byly i další dva praktické simulační workshopy vedené našimi dlouholetými lektory a spolupracovníky. Jeden z workshopů se zabýval násilím a agresí na dialyzačním středisku, druhý krizovými stavy, které mohou nastat při dialyzačním ošetření. Zpětná vazba od účastníků ze dvanácti zemí světa byla nadprůměrná, a proto výbor EDTNA/ERCA zvažuje podobné workshopy zařadit i na kongres v Lublani v roce 2020. Videa z workshopů si můžete prohlédnout ZDE

Září 2019

Slavnostní jmenování nových členů vědecké rady Aesculap Akademie, tentokrát na půdě Univerzity Karlovy

Aesculap Akademie si za celou dobu své šestnáctileté existence v České republice (respektive třináctileté na Slovensku) vydobyla v oblasti vzdělávání mezi zdravotníky výsadní postavení. Jedním z pilířů úspěchu je úzká spolupráce s odborníky a členy naší vědecké rady, se kterými konzultujeme aktuální odborná témata i řečníky našich vzdělávacích akcí. Slavnostní zasedání vědecké rady Aesculap Akademie, na němž již pošesté proběhlo jmenování nových členů, jsme letos uspořádali na půdě Univerzity Karlovy ve Vlasteneckém sále pražského Karolina.

Je nám velkou ctí, že dvouleté členství ve vědecké radě opět přijali ti nejvýznamnější představitelé odborných společností, odborných nemocničních pracovišť a vzdělávacích institucí z různých oborů lékařství, ošetřovatelství i managementu českého a slovenského .

Na úvod setkání jsme shrnuli nejvýznamnější aktivity Aesculap Akademie v rámci dvouletého funkčního období odcházející vědecké rady a následně jsme představili naše rozvojové plány pro období následující, v němž se budeme věnovat například vzdělávání zdravotníků se zohledněním pacientské perspektivy a cestě pacienta nemocničním zařízením.

Ve druhé části zasedání jsme se přemístili do vzdělávacího centra Aesculap Akademie v Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce, kde proběhlo nesmírně zajímavé a inspirující diskusní fórum zabývající se trendy a směry ve vzdělávání zdravotníků. Mezi jiným se hovořilo o konkrétních příkladech projektů rozvoje simulační medicíny v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání, a to nejen v intenzivní péči, ale například také v chirurgických oborech nebo ve farmakologii a v ošetřovatelství. Řada zajímavostí a novinek zazněla z úst děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesora Šeda, předsedy Společnosti pro simulaci v medicíně prim. MUDr. Sterna, prvního místopředsedy výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny doc. Štourače, prezidentky České asociace sester PhDr. Šochmanové, člena výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie prof. Vojáčka a členky České odborné společnosti klinické farmacie PharmDr. Rychlíčkové. Zasedání vyvrcholilo oslavou stého simulačního kurzu, který proběhl 11. června jak jinak než v Pavilonu B. Braun Dialog.

Červen 2019

Ceny Aesculap Akademie za rok 2018 putují do oboru onkologie a oblasti výživy


Do programu zasedání vědecké rady jsme již tradičně zařadili slavnostní předání Ceny Aesculap Akademie, jejíž kandidáty nezávisle nominují a následně vybírají členové aktuální vědecké rady.

V kategorii Lékařské obory převzal cenu za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti výživy a metabolismu doc. MUDr. Pavel Těšínský (předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy).

V kategorii Nelékařské obory se laureátkou ceny stala Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová (vrchní sestra z I. interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti onkologie.

Červen 2019

Prevencí proti komplikacím

Do naší rodiny kurzů se zaměřením na prevenci infekce v operační ráně (SSI) přibyl další přírůstek. Tentokrát jsme se věnovali oboru kardiovaskulární chirurgie. Co udělat pro to, abychom se vyhnuli komplikacím, problematika rezistentních kmenů nebo výživa pacienta v před- a pooperační fázi byla hlavními tématy dopolední teoretické části. Téma významu nutrice, jež vzbudilo bohatou diskusi, je napříč chirurgickými obory stále podceňováno. Přitom právě podvýživa a obezita jsou rizikovými faktory vzniku SSI a mají vliv na celkovou dobu rekonvalescence.

Odpolední praktický kruhový trénink se poté zaměřil na edukaci pacienta před zákrokem a odhalili jsme i několik cenných tipů a triků pro dekolonizaci. Příkladný návod, jak všechna preventivní opatření zavést rychle a efektivně do praxe, přinesli odborníci z Fakultní nemocnice v Motole. Od účastníků kurzu jsme získali velmi pozitivní hodnocení, a proto uvažujeme o jeho konání na podzim v Olomouci.

Květen 2019

Mezioborová konference prevence infekcí a hojení ran

Konference, která se konala koncem letošního května ve slovenské Bešeňové a v českém Klokočově, propojovala dva obory a dvě země a navíc spojovala odborníky zaměřující se profesně na prevenci infekcí a hojení ran. Mezioborový pohled byl jednoznačně přínosem. Celou konferenci připravil pro své klienty obchodní tým OPM Infection Prevention ve spolupráci s Aesculap Akademií. Safety Concept kurzu umožnil zaměřit se především na produktová sdělení.

Specialisti z oboru hygieny a epidemiologie jsou často hlavními konzultanty odborníků, kteří se věnují hojení ran. Stěry a kultivace jsou dnes v hojení chronických ran běžnou rutinou, která výrazně pomáhá cílené terapii a výraznému zkrácení doby hojení. V konečném důsledku je i pro zdravotnická zařízení ekonomicky výhodná.

Témata jako prevence vzniku infekcí v operačních ranách, problematika rezistentních kmenů osídlující chronické rány, správná péče o zdravotnické prostředky a dodržování aseptických postupů při převazech jednoznačně zaujaly. Konferenci zpestřily praktické workshopy zaměřené na péči o komplikované kožní defekty.

Květen 2019


Není nástroj jako nástroj

Kvalitní a dobře opečovávaný chirurgický nástroj je základním předpokladem úspěchu chirurgického výkonu. Jak ale rozeznat kvalitu od „aušusu“ a zejména jak o ni pečovat? To bylo tématem zbrusu nového kurzu „Nový pohled na udržitelnou kvalitu instrumentária“, který se konal v dubnu v olomoucké Aesculap Akademii.

Pracovnice centrálních sterilizací a sestry z operačních sálů tak měly příležitost seznámit se s chemickou a fyzikální podstatou procesu dekontaminace, s digitalizací a evidencí nástrojů nebo setováním nástrojových sad.

V praktické části účastnice velmi oceňovaly zejména možnost naučit se, jak klasifikovat a analyzovat kvalitu nástrojů, správně optimalizovat nástrojové sety, a také možnost zopakovat si péči o kontejnerové a motorové systémy.

Kurz prokázal, že se jedná o podceňované téma, které má v nabídce kurzů Aesculap Akademie své uplatnění. V podzimním termínu bychom se rádi více věnovali ukázce servisu nástrojů, tématu Data Matrix a fixace nástrojů v nástrojových sítech.

Duben 2019

Regionální anestezie nyní i na Moravě
Po úspěšných kurzech regionální anestezie v Písku Aesculap Akademie otevřela v tomto roce nový čtyřdílný seriál odpoledních workshopů zaměřených na ultrazvukem naváděnou regionální anestezii. Tentokrát jsme se přesunuli na Moravu do Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jednotlivé díly, které vede MUDr. Milana Jelínka, jsou zaměřené na základy periferních blokád pro horní a dolní končetiny, blokád na krku, hrudníku a břicha a pokročilé bloky. Kurz určený pro maximálně dvanáct účastníků kombinuje teoretickou výuku s praktickými ukázkami na simulátoru nebo za pomoci figurantů. O kurzy je v tomto regionu velký zájem a těšíme se na jejich pokračování i na podzim a v dalším roce.

Duben, květen 2019

Křehký pacient na dialýze


V posledních letech se zásadně změnila věková struktura dialyzovaných pacientů a věk již není limitujícím kritériem pro zařazení do dialyzačního programu. Z dat Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester (EDTNA) a Evropské asociace renální péče (ERCA) z roku 2016 vyplývá, že 44 % pacientů na dialýze je starších 65 let. Na Slovensku je toto číslo ještě vyšší – 68 %. Proto Aesculap Akademie společně s Asociací sester pracujících v nefrologii na Slovensku představila nový program v rámci Ošetřovatelské akademie. První téma bylo věnováno tzv. křehkému pacientovi.

Kurz se konal v dubnu 2019 v Bratislavě. Cílem setkání bylo diskutovat a sdílet informace, znalosti a dovednosti v oblasti výživy a cévních přístupů týkající se této lehce zranitelné skupiny pacientů. Účastnice z různých koutů Slovenska vytvářely jídelníčky a diskutovaly nad výhodami a nevýhodami tzv. knoflíkového cévního přístupu jako jedné z možností bezpečné a efektivní metody.
V průběhu semináře se objevila celá řada dalších témat. Jedním z nich byly i komunikační dovednosti. Možná se jedná o další směr, kterému se budeme věnovat příště.

Duben 2019

Vzděláváme studenty vysokých škol


V rámci dlouhodobé strategie Aesculap Akademie zaměřené na pregraduální vzdělávání a spolupráci s vysokými školami se každoročně uskuteční několik akcí pro studenty. Mimo Dny otevřených dveří v našich vzdělávacích centrech a volitelného předmětu ve spolupráci s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy k nim patří i pravidelně organizovaný kurz pro studenty Vysoké školy zdravotnické. Ten letos proběhl 23. dubna v pavilonu B. Braun Dialog a jeho tématem byly Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči.

Pro studenty oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka nebo Zdravotnický záchranář bylo připraveno několik přednášek, které se věnovaly bezpečné práci a správné péči o centrální žilní katétr nebo implantabilní intravenózní port. Odpolední blok se týkal především hygieny a dezinfekce rukou a také ošetřování zdravotnických prostředků. Poslední blok pak formou workshopu umožnil účastníkům z řad studentů vyzkoušet si na našich modelech například práci s infuzní technikou nebo si nacvičit správný postup dezinfekce rukou pod UV lampou.

Duben 2019

Správné postupy přípravy a podávání intravenózní chemoterapie s využitím infuzních setů Cytoset


Od jara tohoto roku se mezi nové kurzy Aesculap Akademie zařadil i kurz „Správné postupy přípravy a podávání intravenózní chemoterapie s využitím infuzních setů Cytoset“ (dále set). Cílem tohoto kurzu je seznámit uživatele se správnými a bezpečnými postupy práce s tímto specifickým typem setu, který je určen pro podávání cytostatik. Účastníci kurzu si pod vedením zkušených lektorů vyzkouší bezpečnou manipulaci se setem, od přípravy cytostatika po jeho podání pacientovi. Každý účastník si tak reálně může v bezpečném prostředí osvojit správné postupy při přípravě a podávání cytostatik, aniž by tím ohrozil své okolí. Velkým přínosem kurzu jsou především zkušení lektoři s bohatou praxí, kteří s účastníky rádi sdílejí své praktické zkušenosti. První dva kurzy, které se již uskutečnily v Olomouci a Plzni, nás přesvědčily o smysluplnosti konání praktických cvičení i v této oblasti. Příští kurz se tak bude moci konat třeba právě u vás.

Duben 2019

Chyba mezi námi

Na světě neexistuje žádný návod, jak se stoprocentně zbavit chyb. Jsme však přesvědčeni, že prevence dokáže chyby výrazně minimalizovat. V pondělí 4. března se v Pavilonu B. Braun Dialog uskutečnil první kurz „Práce s chybou ve zdravotnictví aneb jak chybám předcházet a jak postupovat při jejich řešení“.

Dopoledne bylo vyhrazeno psychologickému pohledu na chybu, prožívání a komunikaci. Hledali jsme možnosti, jak chybám předcházet a jak je řešit, což se ukázalo jako komplikované téma. Největší překážkou zpravidla bývá opustit mýty, které nás provázejí. Především fakt, že zdravotníci nechybují, a pokud chybují, jsou špatní. Dalším problémem bývá trest. Přetrvává názor, že obvinění a potrestání dostatečně motivují k větší pečlivosti a zabraňují chybám do budoucna. Bohužel příklady z praxe toto tvrzení nepotvrzují.

Odpoledne jsme se věnovali prevenci poškození pacienta, nejčastějším chybám v podávání léků a typickým záměnám při podávání léčiv. Velmi pozitivně účastníci hodnotili praktické návody a tipy k odlišení jednotlivých léčivých přípravků.

Březen 2019

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }