Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

2015


První kurz na dětském simulátoru


Minulý týden se uskutečnil ve vzdělávacím centru B. Braun Dialog nový simulační kurz s názvem Krizové stavy v dětské intenzivní péči. Tento kurz rozšířil nabídku stávajících kurzů o problematiku dětské intenzivní péče, které jsme se v rámci Aesculap Akademie dosud věnovali spíše okrajově. Prostřednictvím simulátoru 6-8 letého pacienta si účastníci mohli nově vyzkoušet několik kritických situací, typických pro dětské pacienty, jako jsou například intoxikace léky. Tyto situace byly lektorem kurzu MUDr. Tomášem Bačkaiem (KARIM 2 LF UK a FN Motol) připraveny tak, aby odpovídali reálným situacím z každodenní klinické praxe. Součástí kurzů byl nezbytný rozbor jednotlivých situací s využitím AV záznamu.

Vzhledem k tomu, že kurz byl účastníky velmi dobče hodnocen a přijat, již nyní připravujeme pokračování kurz i v příštím roce.

Prosinec 2015
 

9 x O VODĚ: Ultračistá voda - nejvyšší dosažitelný standard současnosti ve střední a východní Evropě

Voda – každodenní nutnost našeho života. O to více tato obecná formulka platí pro dialyzované pacienty, kteří při léčbě přijdou do styku s 25.000-33.000 l vody ročně. Jedná se o speciálně upravenou vodu, na jejíž kvalitě závisí úspěšnost a efektivita léčby. Kvalita vody v moderní dialýze patří k základním pilířům. Proto i v této oblasti dochází k technologickému posunu k tzv. „ultračisté“ vodě.

Zdrojem pro úpravu vody pro dialýzu je pitná voda. Ne náhodou tedy úvodní setkání o této problematice probíhalo v Podolské vodárně, kde se účastníci semináře měli možnost seznámit s problematikou „Způsobů úpravy vody ve vodárenství“ a „Kontrolou kvality v průběhu úpravy vody a během její distribuce spotřebitelům.“

Druhý den bylo na problematiku vody pro dialýzu nahlíženo ještě z pohledu právního, epidemiologického, laboratorního a klinicko-technologického doplněného o ukázku unikátního systému úpravy vody Aquaboss.

Výstupem multipohledového semináře byla definice oblastí, které si zaslouží ještě větší pozornost – např. nastavení procesu komunikace s lokálním dodavatel pitné vody.

Listopad 2015


Kurz Chirurgická sutura v praxi - 1. část

11. a 12. listopadu proběhl ve spolupráci Aesculap Akademie a IPVZ v Centru experimentální medicíny kurz pro mladé chirurgy zaměřený na techniky cévní sutury a sutury nitrohrudních orgánů.

Odbornou garanci převzal prof. MUDr. František Antoš, CSc. ve spolupráci s odborníkem na hrudní chirurgii doc. MUDr. Adamem Stolzem, Ph. D. a odborníkem na cévní chirurgii MUDr. Petrem Balážem, Ph.D.
Vzhledem ke skvělým dovednostem účastníků tohoto kurzu vznikl prostor vyzkoušet si nejen široké spektrum standardních technik na zvířecím modelu, ale také méně obvyklé techniky jako např. odnětí a přípravu ledviny pro transplantaci.

Děkujeme šikovným účastníkům i odborným garantům! Na jaro 2016 pro Vás připravujeme pokračování tohoto kurzu v podobě technik sutury v břišní a plastické chirurgii.

Listopad 2015

Kurz VATS Lobektomie


Ve středu 11.11. proběhla 1. část vzdělávacího workshopu VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) na půdě experimentálního centra IKEM. 

Spolupráce Aesculap Akademie a hrudních chirurgů z Thomayerovi nemocnice dopadla na jedničku a pod vedením odborníků, jakými jsou MUDr. Pavel Horažďovský a prim.Vladislav Hytych. Ph.D., měli účastníci možnost vyzkoušet si komplikované operační techniky na zvířecím modelu a dozvědět se spoustu nových informací.

Děkujeme za pozitivní ohlasy a velký zájem o tento workshop! 

Na jaro 2016 pro Vás Aesculap Akademie připravuje další akci obdobného typu.

Těšíme se na další spolupráci!

Listopad 2015

Jak zvládnout agresivního pacienta? Odstartoval další simulační kurz Aesculap Akademie

Více v Braunovinách

Listopad 2015

Startuje nový web bezpecnostpersonalu.cz - radí zdravotníkům, jak se chránit.

Více v Braunovinách

http://bezpecnostpersonalu.cz/

Říjen 2015

Trénink na umělých kostech dává vzdělávání traumatologů nový rozměr - Proběhl první traumatologický kurz pořádaný Aesculap Akademií

Více v Braunovinách

Říjen 2015

Spustili jsme nové redesignované webové stránky www.aesculap-akademie.cz

Srpen 2015

Otevření B. Braun Dialog

Unikátní vzdělávací centrum Aesculap Akademie slavnostně otevřeno


Ve středu 20. května 2015 se po 14 měsících od prvního kopnutí otevřel Pavilon B. Braun Dialog v Praze 8 na Bulovce. Pod jednou střechou je zdravotnické veřejnosti k dispozici unikátní vzdělávací centrum Aesculap Akademie a pro pacienty s onemocněním ledvin špičkové dialyzační středisko s odbornými ambulancemi B. Braun Avitum.

Multifunkční tréninkové a vzdělávací centrum nabízí dvě propojitelné seminární místnosti s celkovu kapacitou 48 osob ve školním uspořádání (respektive 100 osob v divadelmí uspořádání). Součástí centra jsou prostory pro praktické workshopy rozdělené na dvě části.

Ta první je vybavena celotělovým simulátorem pacienta na jednotce intenzivní péče. Jde o nejmodernější model umělého člověka, který současná věda nabízí. V žilách mu koluje krev, má hmatatelný tep, dýchá, umí se potit, ale také třeba kýchat, kašlat, krvácet, naříkat, cítí bolest a svaly se mu pro účely simulace mohou stahovat v křečích.  Navíc je simulátor ovládán lektorem z velína nebo přímo z tabletu u lůžka. Trénink postupu lékařského týmu například při infarktu myokardu je snímám třemi kamerami a několika směrovými i ruchovými mikrofony. Obraz i zvuk je velkoplošnou obrazovku přenášen do tzv. debrífinkového sálu, kde ostatní frekventanti kurzu hodnotí postup kolegů. Lektor může zvolit předpřipravené simulační situace, může si sám situaci naprogramovat a také může do rutinních zákroků vkládat složité zdravotní komplikace.

Druhou částí vzdělávacího pracoviště jsou univerzální tréninkové prostory pro nácvik zejména laparoskopických operací. Součástí pracoviště jsou také přístroje pro simulaci dialyzačních technik nebo například laminární box pro praktický nácvik ředění léčiv.

Technologicky je vzdělávací centrum vybaveno tak, aby v nejvyšší kvalitě i 3D zobrazení dokázal přenášet obraz i zvuk z kteréhokoli zdravotnického či jiného pracoviště po celém světě.  Součástí každé školicí místnosti jsou kamery a záznamové zařízení. Systém umí pracovat s chytrými telefony i tablety, je tedy maximálně flexibilní a interaktivní.

Vzdělávací centrum se těší velkému zájmu nejen od odborníků z ČR, ale i ze zahraničí. Do konce roku 2015 je kapacita vzdělávacích prostor téměř naplněna. Od květnového otevření již proběhly první simulační kurzy v intenzivní péči, kurzy gynekologické či urologické laparoskopie, příprava cytostatik nebo např. nutriční péče apod. Centrum bylo již poctěno i první mezinárodní akcí za účasti třiceti japonských a německých ortopedů.

Květen 2015

Ceny Aesculap Akademie za rok 2014 putují do oborů gerontologie a oblasti sociální péče

Cena Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví za rok 2014 byla předána v rámci slavnostního večera při příležitosti otevření Pavilonu B. Braun Dialog. Udílením cen Aesculap Akademie se snažíme motivovat a podporovat odborníky z oblasti zdravotnictví, kteří svými mimořádnými projekty, literárními nebo etickými počiny významně přispívají k rozvoji vzdělávání ve zdravotnictví. Cenu za rok 2014 v kategorii „Lékařské obory“ převzala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. za celoživotní přínos v oblasti sociálního lékařství, lékařské etiky  a gerontologie. V kategorii „Nelékařské obory“ zvítězila Mgr. Bohumila Hajšmanová, která si odnesla cenu za svůj dlouholetý přínos v péči o nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí a za vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Oběma oceněným srdečně gratulujeme.

Květen 2015


Účastníci si „na vlastní kůži“ vyzkoušeli resuscitaci na simulátoru umělého člověka


Druhý květnový týden proběhl v B. Braun Dialog Prezentační den simulační techniky. Cílem dne bylo seznámit odbornou veřejnost s možnostmi nového vzdělávacího centra v oblasti praktické simulační výuky v intenzivní péči.

Účastníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet plně vybavenou JIP, jejíž součástí je simulátor intenzivní péče, na kterém se uskutečnily i ukázkové simulace. Díky audiovizuálnímu přenosu do seminárních místností mohli celý proces simulace od úvodního seznámení až po závěrečný debriefing sledovat i všichni zúčastnění. Vedení simulací patřilo odborným lektorům a partnerům centra  MUDr. Michaelovi Sternovi a MUDr. Tomáši Vymazalovi, Ph.D., MHA.  Svou účastí a úvodním slovem nové centrum podpořil i prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

Celá akce se setkala velkým zájmem více než 60 zdravotníků z celé ČR. Věříme proto , že prezentační den se stane dobrým základem pro vzdělávací akce, které přispějí k dalšímu zdokonalování  zdravotníků v intenzivní péči. Již nyní připravujeme simulační kurzy pro druhou polovinu roku.

Květen 2015


V květnu jsme spustili první z „kurzů nutriční akademie“

Koncem    května  proběhl v  B. Braun Dialog v Praze první kurz v rámci tzv.   “nutriční akademie“. Třídenní kurz Nutriční a ošetřovatelská péče na ARO   a JIP byl určen pro nutriční terapeuty a všeobecné sestry.  Přednášející  se zaměřili na  širokou oblast problematiky nutrice v  intenzivní péči  -  fyziologie metabolismu substrátů, poruchy vodního a  minerálního  hospodářství, změny metabolismu při hladovění, vyšetření  nutričního  stavu pacienta, stanovení energetické potřeby pacienta,  enterální výživu  a nutriční podporu, parenterální výživu a další  související oblasti  nutriční ošetřovatelské péče na odděleních ARO a  JIP.  V průběhu  letošního roku budou otevřeny další kurzy na  související témata nutriční  péče – a sice pro všeobecné sestry a  nutriční terapeuty. Více informací  a přihlášky na kurzy na  www.aesculap-akademie.cz

Květen 2015

V Hradci Králové proběhl pilotní kurz Kanylace centrální a periferní žíly pod ultrazvukovou kontrolou

Kanylace centrální a periferní žíly pod ultrazvukovou kontrolou je novým kurzem, který uspořádala Aesculap Akademie spolu s Radiologickou klinikou FN Hradec Králové. O pilotní kurz, který se uskutečnil třetím květnovém  týdnu byl mimořádný zájem. Účastníci ocenili na kurzu především praktický workshop s využitím modelů na celkem 4 stanovištích, stejně jako možnost sledovat přenos z právě probíhajících výkonů na sálech radiologické kliniky. Podobný koncept bychom rádi zopakovali i v novém vzdělávacím centru B. Braun Dialog v druhé polovině tohoto roku.

Květen 2015

Lékaři z 8 zemí se sešli na mezinárodním kurzu spondylochirurgie

20 účastníků z 8 zemí (Česká republika, Polsko, Slovensko, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Malajsie, Čína) se v dubnu zúčastnilo dvou-denního kurzu Cervical Spine v Praze. Tento špičkový kurz láká ortopedy, spondylochirurgy a neurochirurgy z celého světa již více než 10 let, v Praze pod vedením prof. Suchomela, který působí v Krajské nemocnici v Liberci. Prezentace přednášejících, mezi kterými byli Dr. Federico de Lure z Itálie, Ass. Prof. Stefan Kroppenstedt z Německa, Prof. Jan Štulík z FN Motol a MUDr. Pavel Barsa z Krajské nemocnice v Liberci, obsahovaly nejen zajímavá témata, ale snažily se prezentovat i nejvhodnější metody chirurgické léčby onemocnění páteře. Workshop, který se konal ve FN Motol byl věnován praktickému školení na kadáveru a umožnil účastníkům poznat různé přístupy chirurgie páteře, které jim pomohou čelit novým výzvám a také v jejich dalším profesním rozvoji. Podle slov účastníků kurz předčil jejich očekávání a sdílení zkušeností s ostatními kolegy bylo velmi přínosné. Již nyní se těšíme na další kurz Cervical Spine.

Duben 2015

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }