Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Obecné podmínky a požadavky

1. Registrace

Registrace uživatele pro konkrétní vzdělávací akci prostřednictvím vyplněného formuláře, e-mailu, faxu, nebo online na webových stránkách Aesculap Akademie představuje závaznou nabídku uzavřít se společností B. Braun Medical s.r.o., IČ: 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha (jež provozuje na území České a Slovenské republiky Aesculap Akademii), dále jen „Společnost“, smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), spočívající v umožnění účasti uživatele na vzdělávací akci (dále jen jakákoliv vzdělávací akce uváděna jako „seminář“).
Tato smlouva nenabude platnosti ani účinnosti, dokud uživatel neobdrží písemné potvrzení Aesculap Akademie, představující přijetí nabídky zájemce k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Všechny žádosti o registraci na seminář budou seřazovány a posuzovány k akceptaci dle doby jejich doručení.

2. Podmínky stornování 

Odhlašování ze semináře probíhá na základě elektronického storna, přičemž storno podmínky jsou následující:
Registrační poplatek bude zájemci vrácen v plné výši pouze v případě, že se odhlašuje nejpozději 21 kalendářních dní před plánovaným termínem semináře.
Při pozdějším odhlášení, tj. při odhlášení kratším než 21 dnů před konáním semináře, je storno poplatek ve 100% výši registračního poplatku.
3. Změny události
Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v osobách instruktorů, datech konání seminářů, jejich místě konání, nebo programu, a to bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci účastníků registrovaných k takovým seminářům.
O případných změnách bude Společnost účastníky semináře informovat obratem.

4. Právo na stornování ze strany Společnosti

Společnost si vyhrazuje právo zrušit seminář - i v bezprostřední době před zahájením semináře – především z následujících důvodů:

  • není dosažen minimální počet účastníků;
  • podmínky pro uskutečnění semináře se změnily a seminář není možné realizovat.
Registrační poplatky za seminář, které již byly uhrazeny, budou vráceny bez zbytečného odkladu účastníkům daného semináře, a to na bankovní účet, ze kterého byla konkrétní platba obdržena, nebo, pokud bylo placeno kartou, bude platba vrácena zpět na platební kartu použitou při úhradě.
 
V případě zrušení semináře účastníci nemají nárok na jakoukoliv náhradu škody ani na úhradu jiných výdajů, které jim vznikly v souvislosti se zrušením konkrétního semináře.
 
5. Odpovědnost Společnosti 

Navzdory důsledným snahám Společnosti ohledně volby kvalitních lektorů Společnost nenese odpovědnost a neposkytuje garance za obsah semináře, kvalitu lektorů ani za školicí materiály. Zároveň Společnost upozorňuje, že školicí materiály jsou zásadně chráněny autorskými právy.

Společnost nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo na věcech, které vzniknou účastníkům semináře během nebo v souvislosti s účastí účastníků na semináři.

V případě mimořádných okolností jako např. zásahu vyšší moci, náhlého onemocnění, havárie či úrazu lektora může být lektor nahrazen jiným lektorem, seminář přesunut na jiný termín nebo zcela zrušen. O takové události bude Společnost zájemce informovat e-mailem, faxem nebo telefonicky. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s takovými změnami nebo zrušením semináře.

6. Autorská ochrana podkladů k seminářům 

Pracovní materiály poskytované v rámci seminářů jsou chráněné autorským právem a nelze je rozmnožovat nebo používat ke komerčním účelům, ať už v plném nebo částečném rozsahu, bez souhlasu autorů.

7. Právní vztahy

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Znění těchto Obecných podmínek a požadavků je pro smluvní strany závazné. Společnost je oprávněna tyto Obecné podmínky a požadavky kdykoliv změnit s tím, že nové znění Obecných podmínek a požadavků se vztahuje na semináře vypsané po zveřejnění tohoto nového znění na webových stránkách Aesculap Akademie.

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }