Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Obecné podmínky a požadavky

1. Registrace
Vaše registrace prostřednictvím vyplněného formuláře, e-mailu, faxu, nebo online na webových stránkách Aesculap Akademie představuje závaznou nabídku uzavřít s Aesculap Akademií smlouvu o poskytování služeb spočívajících v realizaci vzdělávací akce (dále jen „seminář“).

Tato smlouva nenabude platnosti ani účinnosti, dokud zájemce neobdrží písemné potvrzení Aesculap Akademie, představující přijetí nabídky zájemce uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Všechny žádosti o registraci na seminář budou seřazovány dle jejich přijetí.


2. Podmínky stornování
Odhlašování probíhá na základě elektronického storna, kde uživatel potvrzuje storno podmínky ve znění:

Registrační poplatek bude zájemci vrácen v plné výši pouze v případě, že se odhlašujete nejpozději 14 kalendářních dní před plánovaným termínem akce.

Při pozdějším odhlášení, tj. při odhlášení kratším než 14 dnů před konáním semináře, je storno poplatek ve 100% výši registračního poplatku.

3. Změny události
Aesculap Akademie si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny instruktorů, dat událostí, místa konání, nebo programu bez jakéhokoliv nároku na náhradu kompenzace za tuto změnu ze strany zájemců.

O změně bude Aesculap Akademie účastníky semináře informovat obratem.

 

4. Právo na stornování
Aesculap Akademie si vyhrazuje právo zrušit seminář - i v bezprostřední době před zahájením semináře – především z následujících důvodů:

- není dosažen minimální počet účastníků;

- podmínky pro vedení semináře se změnily a seminář není možné zrealizovat.

Poplatky za seminář, které již byly uhrazeny, budou vráceny bez zbytečného odkladu účastníkům daného semináře, a to zpravidla na bankovní účet, ze kterého byla konkrétní platba obdržena, nepožaduje-li účastník tuto platbu vrátit jinak.

V případě zrušení seminářů, účastníci nemají nárok na jakoukoliv náhradu škody ani na úhradu jiných výdajů, které jim vznikli v souvislosti se zrušením konkrétního semináře.

5. Odpovědnost Aesculap Akademie
Aesculap Akademie nenese odpovědnost za obsah semináře, za lektory ani za školicí materiály.

Aesculap Akademie neposkytuje žádnou záruku ani jakoukoliv jinou garanci za obsah semináře.

Aesculap Akademie nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo na věcech, které vzniknou účastníkům semináře během nebo po semináři.

V případě mimořádných okolností jako např. zásahu vyšší moci, náhlého onemocnění, havárie či úrazu lektora semináře může být lektor nahrazen jiným, seminář přesunut na jiný termín nebo zcela zrušen. O takové události Aesculap Akademie bude zájemce informovat e-mailem, faxem nebo telefonicky. Aesculap Akademie neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti se zásahem vyšší moci.

6. Autorská ochrana podkladů k seminářům
Pracovní materiály poskytované v rámci seminářů jsou chráněné autorským právem a nelze je rozmnožovat nebo používat ke komerčním účelům, ať už v plném nebo částečném rozsahu, bez souhlasu autorů.

 

7. Právní vztahy
vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).

Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Aesculap Akademie je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit s tím, že nové znění Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje na semináře vypsané po zveřejnění tohoto nového znění na webových stránkách Aesculap Akademie.

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Administrativa a nákup", "[TestSparte1]": "270350", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }