Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

O Aesculap Akademii

Video_Picture CZ

Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku jako součást jedné z předních světových vzdělávacích institucí v oblasti zdravotnictví reaguje na podněty a požadavky lékařů a zdravotnických pracovníků operačních sálů, anesteziologie, jednotlivých nemocničních oddělení, ambulantních provozů i nemocničního managementu. Jejím prostřednictvím koncern B. Braun přispívá k širší a kvalitnější edukaci zdravotníků.

Společnost B. Braun Medical s.r.o., české zastoupení koncernu B. Braun, podporuje aktivity Aesculap Akademie v České republice od roku 2002 a na Slovensku od roku 2005. Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu na základě stále rostoucí poptávky po širší a dokonalejší odborné přípravě. Současná celosvětová síť Aesculap Akademie umožňuje předávání poznatků a sdílení zkušeností mezi kolegy z více než 40 zemí.

Česká Aesculap Akademie se díky svému dynamickému vývoji a širokému edukačnímu portfoliu velmi rychle stala jednou z nejúspěšnějších poboček na celém světě.

Ve své činnosti se Aesculap Akademie opírá o spolupráci s tradičními vzdělávacími institucemi, odbornými společnostmi a o svou Vědeckou radu skládající se z předních odborníků z České republiky a Slovenska.

Mezi cíle Aesculap Akademie patří prosazování účinných metod výuky a vzdělávání pomocí interaktivních přístupů, diskusí, využívání vyspělých technologií, virtuálních simulací apod.

Věříme, že se nám daří udržovat vysokou kvalitu Aesculap Akademie a také ji dynamicky rozvíjet ke spokojenosti všech našich zákazníků.

Zaměření kurzů Aesculap Akademie

Základ edukačního portfolia tvoří konference, semináře a workshopy v oborech, jako jsou:

chirurgie, ƒƒortopedie, ƒƒtraumatologie, ƒƒneurochirurgie, ƒƒgynekologie, ƒƒnefrologie, ƒƒanestezie, ƒƒhygiena, ƒƒintenzivní péče a další

Všechny vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů.

Pravidelné kurzy jsou zaměřeny na edukaci v oblastech:

ƒƒlaparoskopie, neuroendoskopie, ƒƒarthroskopie, ƒƒchirurgické sutury, problematiky implantabilních portů, ƒƒcentrální a periferní žilní kanylace, ƒƒpéče o rány, dezinfekce a hygiena, bezpečného podání intravenózních léčiv, ƒƒpéče o stomie, ƒƒpéče o dialyzované pacienty, regionální anestezie, ƒƒinvazivní monitorace, ƒƒprevence nozokomiálních nákaz a dalších

 Global network AAK


 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }