Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Politika ochrany soukromí

Milý uživateli Akademie Aesculap, pro nás je velmi důležitá ochrana údajů, bereme ji velmi vážně. Zavazujeme se ke spolupráci s Vámi založené na důvěře a usilujeme o to, abychom zajistili Vaši všestrannou spokojenost ve všech ohledech - a to samozřejmě i pokud jde o způsob, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji. Tyto Zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak Vaše osobní údaje zpracováváme. Naše Zásady ochrany soukromí doplňují Podmínky použití Akademie Aesculap.


Provozovatel webové stránky Akademie Aesculap a odpovědná osoba ve smyslu německého zákona na ochranu údajů: Aesculap Akademie GmbH, Am Aesculap Platz 1, 78532 Tuttlingen, Německo, Tel. +49 (0) 74 61-95 20 01, Fax +49 (0) 74 61-95 2050, E-mail: datenschutz@aesculap-akademie.de

1. Všeobecné informace o zpracování osobních údajůShromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje v rámci skupiny B. Braun v souladu se zákony Spolkové republiky Německo na ochranu údajů a v souladu a předpisy Evropské unie na ochranu údajů. Za žádných okolností neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám mimo skupinu B. Braun pro účely reklamy nebo marketingu bez Vašeho souhlasu.
V rámci naší společnosti je dodržování právních požadavků a požadavků v rámci této deklarace monitorováno naším interním zmocněncem pro ochranu údajů. Celý tým Akademie Aesculap byl proškolen v oblasti nakládání s osobními údaji a je po něm vyžadováno dodržovat předpisy na ochranu údajů.

2. Typ a rozsah použití údajůOsobní údaje používáme výhradně pro usnadnění Vašeho využívání internetových služeb na základě registrace, nabízených na webových stránkách Akademie Aesculap k zápisu do kurzů, k poskytování informací cílovým skupinám a k tomu, abychom Vás informovali elektronicky nebo běžnou poštou o cílených informacích a propagačních nabídkách našich kurzů a služeb.

3. Uchovávání Vašich osobních údajů

3.1 Povinné informaceK používání aplikací na webových stránkách Akademie Aesculap bude požadováno, abyste zadali určité osobní údaje, které zpracováváme a uchováváme.

Vaše údaje můžete kdykoli spravovat v sekci „Moje Akademie". Pokud si budete přát, aby byly Váš profil a údaje smazány, prosím zašlete e-mail na „datenschutz@aesculap-akademie.de”, přičemž přístup do personalizovaných částí webových stránek Akademie Aesculap Vám bude rovněž zrušen k okamžiku, kdy byly Vaše údaje smazány.
Následující údaje musí být poskytnuty při registraci:  • E-mailová adresa • Uživatelské jméno • Heslo • Pozdrav • Titul • Jméno • Příjmení • Adresa ulice • Číslo domu • PSČ • Město • Země NB: Z bezpečnostních důvodů nesmí být Vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) předány jiným osobám. Naši zaměstnanci se Vás na tyto údaje nikdy nebudou ptát. Uchovávejte prosím tyto údaje v tajnosti a nepředávejte je jiným osobám. Vaše osobní heslo musí mít nejméně 8 znaků s malými a velkými písmeny. Z důvodu zvýšení bezpečnosti hesla Vám doporučujeme rovněž použít čísla a speciální znaky. Rozhodnutí týkající se Vašeho výběru hesla je součástí Vaší osobní odpovědnosti jakožto uživatele našich webových stránek.

4. Smazání Vašich osobních údajůVaše údaje budeme uchovávat po dobu, jakou to bude vyžadováno a dovoleno právními předpisy anebo jako součást našeho obchodního vztahu, a po dobu, kdy budete využívat služeb Akademie. Veškeré osobní údaje jsou poté smazány za předpokladu, že neexistují zákonem předpokládané lhůty pro zachování těchto osobních údajů. Pokud si budete přát, aby byl Váš profil smazán, prosím zašlete e-mail na „datenschutz@aesculap-akademie.de”, přičemž přístup do personalizovaných částí webových stránek Akademie Aesculap Vám bude rovněž zrušen k okamžiku, kdy byly Vaše údaje smazány.

5. Kurzy
Po registraci jakožto uživatele webových stránek Akademie Aesculap si můžete rezervovat kurzy online nebo je uchovávat v nákupním košíku, což můžete kdykoli zobrazit pod záložkou „Moje Akademie".

6. Bulletiny a pravidelné souhrnné e-maily
Webové stránky Akademie Aesculap rozesílají všem členům Akademie Aesculap informace o kurzech a souhrnné e-maily (dále označované jako „oznámení"). V rámci webových stránek Akademie Aesculap používáme tato oznámení, abychom Vás informovali o nových kurzech, aktuálních informacích o vývoji společnosti a předali Vám jisté osobní údaje. Ve Vašem profilu pod „Moje Akademie" můžete Vaši registraci pro vybraná oznámení kdykoli zrušit.

7. Bezpečnost
Přijali jsme významná opatření k zajištění bezpečnosti Vašich údajů, jakožto uživatele webových stránek Akademie Aesculap. Používáme odvětvový standard SSL (secure sockets layer), abychom zašifrovali údaje uchovávané v personalizovaných sekcích webových stránek Akademie Aesculap. Naše systémy IT jsou vybaveny špičkovou ochranou proti ztrátě a zneužití údajů. Abychom Vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, budete z webových stránek Akademie Aesculap automaticky odhlášeni po 60 minutách nečinnosti.

8. Odkazy
Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na veškeré údaje shromážděné a zpracovávané webovými stránkami Akademie Aesculap. Webová stránka Akademie Aesculap může rovněž obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nakládání s Vašimi údaji ze strany provozovatelů jiných webových stránek. Po opuštění webových stránek Akademie doporučujeme, abyste požádali všechny provozovatele odkazovaných webových stránek o jejich podmínky na ochranu osobních údajů.

9. Cookies
Webové stránky Akademie Aesculap používají cookies v prohlížeči nebo identifikátor sezení (session ID) pro účely registrace a přihlášení a pro zobrazení volitelných služeb řádným způsobem bez chyb. Používáme je pouze pro neustálé zlepšování našich služeb a nikoli k tomu, abychom osobně identifikovali uživatele webových stránek. Pokud se rozhodnete cookies nepoužívat, Vaše používání našich služeb může být omezeno.

10. Soubory o přihlášení
Rovněž používáme IP adresy pro účely analýzy trendů, správy webových stránek, zlepšování využití webových stránek a shromažďování obecných demografických údajů. Informujeme Vás, že vedle údajů, které jste zadali, rovněž uchováváme IP adresu, kterou jste použili k návštěvě našeho portálu, a tyto údaje mohou být použity k zajištění nároků a k přípravě souboru důkazů. Nepoužíváme IP adresy pro jakékoli jiné účely; jsou zapisovány pouze z preventivních důvodů a je zajištěno, že adresa nemůže být dohledána zpět ke konkrétnímu uživateli Akademie Aesculap.

11. Sledování
Webové stránky Akademie Aesculap používají nové technologie od etracker GmbH (www.etracker.de) ke shromažďování a uchovávání anonymizovaných údajů. Cookies, které výhradně shromažďují a uchovávají pseudonymizované údaje, mohou být pro tento účel používány. Tyto údaje jsou používány pro vytvoření uživatelského profilu pod pseudonymem. Tyto údaje nejsou používány k osobní identifikaci uživatelů této webové stránky a nejsou kombinovány s pseudonymizovanými údaji. Uživatel může kdykoli protestovat proti shromažďování a uchovávání jakýchkoli budoucích údajů (odkaz na etracker).

12. Vaše práva na soukromí jakožto „subjektu údajů"
Jako subjekt údajů máte vůči Akademii Aesculap následující práva: • Požadovat informace od odpovědné osoby, např. o uchovávaných údajích o Vaší osobě, o původu údajů a účelu uchovávání údajů, • Žádat opravu nepřesností uchovávaných údajů; • Požadovat smazání údajů, které již nejsou požadovány, ledaže to podléhá povinné době pro zachování údajů; • Kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováváním a používáním jakýchkoli Vašich osobních údajů, ledaže je to požadováno podle právního předpisu, který má přednost, nebo je to přímo nutné k realizaci existujícího smluvního vztahu.
Na žádost Vám poskytneme písemné prohlášení v souladu s příslušným zákonem, kde Vás budeme informovat, zda o Vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje jde. Dále jste oprávněni podle zákonných předpisů požadovat opravu, blokování a smazání těchto osobních údajů. Tuto informaci jsme shrnuli v našem veřejném prohlášení o zpracování údajů v souladu s § 4 spolkového zákona na ochranu údajů (BDSG).

13. Váš kontakt pro záležitosti ochrany údajů 
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich údajů, můžete kontaktovat přímo našeho interního zmocněnce pro ochranu údajů. Je rovněž k dispozici, aby pomohl s informačními požadavky, žádostmi a stížnostmi:
Peter BergZmocněnec pro ochranu údajů
E-mail: datenschutz@aesculap-akademie.de


14. Přístup k Zásadám ochrany soukromí
Tyto Zásady ochrany soukromí si můžete stáhnout na jakékoli webové stránce Akademie Aesculap pod odkazem „Zásady ochrany soukromí“.

15. Směrnice upravující etiku na internetu pro používání webových stránek Akademie Aesculap
Pravidla účasti v diskusních skupinách: • Vyjadřujte svůj názor čestným způsobem. Zůstávejte objektivní a zdržte se osobních urážek. • Zdržte se sdělování obsahu trestně postižitelné, diskriminační, rasistické, útočné, urážlivé neboobchodní povahy a odkazování na stránky s takovým obsahem. • Zachovávejte stručnost Vašich sdělení a obrázky vkládejte, jen pokud je to skutečně potřeba. • Nesdělujte soukromé údaje o ostatních, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy. • Respektuje práva třetích osob (zejména právo na soukromí, utajení údajů a autorská práva), pokud máte v úmyslu zveřejnit sdělení, která jste obdrželi Vy osobně, nebo články od jiných autorů nebo pokud máte v úmyslu zveřejnit sdělení z fóra jakýmkoli jiným způsobem. Prosím mějte na paměti, že ponesete odpovědnost, pokud porušíte práva třetích osob. Práva a povinnosti provozovatele webových stránek: • Provozovatel webových stránek může trvale uchovávat sdělení ve fórech a editovat, přemísťovat, uzavírat nebo smazat témata nebo sdělení. Nelze uplatňovat žádné nároky z důvodu provedení takových kroků. • Komukoli, kdo porušuje pravidla účasti v diskusních skupinách nebo zásady etiky na internetu, může být zakázána další účast. • Provozovatel webových stránek neodpovídá za skutečnou a právní přesnost sdělení nebo obsahu stránek odkazovaných ve sděleních uživatele.

Účinnost od: 1. října 2012

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Administrativa a nákup", "[TestSparte1]": "270350", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }