Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Následující detailní Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které osobní údaje jsou shromažďovány na naší webové stránce, jakožto i osobní údaje, které zpracováváme a používáme obecně v rámci naší činnosti. 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Spoléháme se na důvěryhodnou spolupráci s vámi a vyvíjíme maximální úsilí pro plnou ochranu Vašich práv - toto přirozeně také platí pro zacházení s vašimi osobními údaji. Těmito opatřeními ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Proto laskavě vezměte na vědomí následující informace. Naše ochrana údajů doplňuje Podmínky použití.

V rámci vývoje našich webových stránek a implementace nových právních požadavků mohou být využívány nové technologie, nebo může docházet k úpravám těchto Zásad ochrany osobních údajů.  Z toho důvodu doporučujeme, abyste si Zásady ochrany osobních údajů příležitostně znovu přečetli.
Tento dokument si můžete vytisknout standardním způsobem s využitím funkce tisku z vašeho prohlížeče (většinou "Soubor" > "Tisk").


1. Odpovědní správci
Provozovatelem webové platformy a tedy správcem osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách  je společnost:

 Aesculap Akademie GmbH
 Am Aesculap Platz
 78532 Tuttlingen
 Německo

Provozovatelem webových stránek, odpovědným za obsah pro Českou a Slovenskou republiku, a zároveň správcem osobních údajů, je společnost:

B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 
Česká republika

Správci osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách jsou tedy obě společnosti Aesculap Akademie GmbH i B. Braun Medical s.r.o., společně jsou dále označovány jako „Aesculap Akademie“.
Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci výše uvedené společnosti B. Braun Medical s.r.o. naleznete též na webových stránkách: https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi.html


2. Obecné informace ke zpracování osobních údajů 
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro vaše osobní údaje, shromážděné Aesculap Akademií. Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace jednotlivých údajů, jejichž pomocí můžete být identifikováni.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy Spolkové republiky Německo, České republiky a Slovenské republiky na ochranu osobních údajů, a to včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje v žádném případě předány třetí straně mimo Aesculap Akademii, ani prodány pro reklamní nebo komerční účely.

Jako člen koncernu B. Braun využíváme centralizované struktury našich společností, tzn. pro určité okruhy zpracování mohou být vaše osobní údaje zpracovávány různými společnostmi koncernu B. Braun, například v důsledku částečné centralizace IT oblasti. Zároveň využíváme různé externí poskytovatele služeb, pro jejichž činnost může být poskytnutí některých osobních údajů nezbytné. S osobami těchto zpracovatelů osobních údajů byly uzavřeny adekvátní smlouvy upravující povinnost nakládat s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a byla přijata organizační opatření, která zajišťují bezpečnost vašich osobních údajů.
 
V naší společnosti je dodržování právních předpisů a těchto Zásad ochrany osobních údajů monitorováno a interně auditováno. Všichni odpovědní zaměstnanci jsou školeni v zacházení s osobními údaji a zavázáni k dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů.
 
 Naše webová stránka může být zpravidla používána bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresy nebo emailové adresy), pak se toto děje na dobrovolném základě, kdykoliv je to možné.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že přenos dat přes internet (například pomocí e-mailu) může obsahovat bezpečnostní mezery. Snažíme se chránit vaše údaje proti neautorizovanému přístupu třetí strany pomocí opatření - jako je pseudonymizace, střídmé využívání osobních údajů, dodržování období pro jejich vymazání, a s důrazem na využívání nejmodernějších bezpečnostních technologií. Navzdory těmto ochranným opatřením nicméně nemůžeme úplně vyloučit nezákonné zpracování třetí stranou, tzn. vzhledem k tomuto Internetu vlastnímu způsobu fungování a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré případné přenosy dat na vlastní  riziko.


3. Shromažďování a zpracování údajů v případě přístupu z internetu
Jestliže navštívíte naše webové stránky, naše webové servery uloží každý přístup dočasně do souboru protokolu, tzv. log file. Až do automatického smazání jsou shromažďovány a zpracovány následující údaje.

 • anonymní IP adresa počítače, vysílajícího požadavek
 • datum a čas přístupu
 • název a URL získaných dat
 • hlášení o úspěšnosti získání
 • identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému
 • webová stránka, ze které se přístup uskutečnil
 • jméno vašeho poskytovatele přístupu na internet.

Pokud je tato webová stránka používána výlučně pro informační účely, Aesculap Akademie shromažďuje pouze ta osobní data, která jsou z technického hlediska nezbytná pro zobrazení webové stránky, její použití (ustálení připojení), pro bezpečnost a stabilitu systému, pro technické řízení síťové struktury a optimalizaci webové stránky. Právním titulem pro výše uvedené je oprávněný zájem Aesculap Akademie (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Máte možnost vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. Pokud tyto vznesete, dovolujeme si Vás informovat, že naše služby mohou být použitelné pouze v omezeném rozsahu.


4.  Jaký je účel zpracování dat
V prostředí našich webových stránek zpracováváme osobní údaje v souladu se zásadami minimalizace údajů a účelového omezení dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR a to pouze pro Vámi požadovaný účel, pokud máme povinnost takové údaje zpracovávat na základě právních předpisů, za účelem plnění smlouvy, pokud máme oprávněný zájem na zpracování osobních údajů a/nebo pokud nám osobní údaje dobrovolně poskytnete.
 
Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (tj. e-mailové adresy, jména, adresy) budou Vaše údaje zveřejněny na výslovně dobrovolném základě. Vámi poskytnuté kontaktní údaje a údaje obchodního charakteru zpracováváme v souladu s právními předpisy a výhradně v rámci existujících nebo probíhajících obchodních vztahů. 

Kromě toho, zadáním svých údajů zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby Vámi poskytnuté údaje byly zpracovány na základě legitimního účelu nebo pro Vámi požadovaný účel. Vaše údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou pro určený účel (v souladu se zásadou účelového omezení GDPR) a jejich vymazání provádíme následně po naplnění účelu nebo po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání poskytnutých údajů. Ke zpracování poskytnutých údajů za jinými účely nedochází. 

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, dovolujeme si Vás informovat, že služby poskytované prostřednictvím našich webových stránek budou použitelné v omezeném rozsahu.  

Údaje můžeme použít následujícími způsoby:

Na základě právních předpisů:

 • Za účelem dodržování našich Všeobecných obchodních podmínek
 • Za účelem řízení našich obchodních aktivit
 • Za účelem zajištění ochrany svěřených dat a včasné identifikace podezřelých transakcí


Na základě plnění smlouvy:

 • Za účelem zpracování plateb v rámci našich prodejních transakcí a dalších poskytovaných služeb
 • Za účelem plánování, zavádění a organizování akcí

Na základě našeho oprávněného zájmu:

 • určení účinnosti naší reklamní činnosti
 • Vyvíjet nové produkty a služby
 • Analyzovat používání našich produktů, služeb a webových stránek
 • Rozpoznat webovou stránku poskytovatele internetových služeb, z které jste navštívili naše webové stránky
 • Zajistit stabilitu a bezpečnost našich webových stránek.

5.  Váš souhlas 
Vaše osobními údaje zpracováváme pouze na základě zákonného povolení ke zpracování údajů, nebo na základě Vámi uděleného souhlasu (dle čl. 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. 

Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů může být vyžádán v různých případech:

 • ke kontaktování
 • k posílání informací
 • je-li to povoleno právními předpisy, k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení a cílené nabídky produktů a služeb Aesculap Akademie
 • k provádění průzkumů na našich webových stránkách


k vyvíjení a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům.


6. Registrace a účast na kurzech

6.1. Povinné informace pro získání uživatelského účtu
Abyste mohli používat veškeré dostupné Funkce webové stránky Aesculap Akademie, musíte nám poskytnout určité osobní údaje, které budeme zpracovávat. Své údaje můžete kdykoliv spravovat v části "Moje Akademie". Pokud si přejete smazat svůj profil (a v něm obsažené osobní údaje), informujte nás prosím na emailové adrese aesculap-akademie.cz@bbraun.com; neboť po smazání vašich osobních údajů bude smazán rovněž Váš přístup k personalizovaným sekcím webových stránek Aesculap Akademie.

Při registraci nám musíte poskytnout následující údaje:

 • e-mailová adresa
 • uživatelské jméno
 • heslo
 • oslovení
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • ulice
 • číslo popisné
 • PSČ
 • město
 • stát

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nikdy nesdělujte své přihlašovací údaje (Jméno a heslo) dalším osobám. Naši zaměstnanci od Vás nikdy  nebudou tyto údaje požadovat. Prosím uchovejte tyto informace v tajnosti a neposkytujte je třetím stranám. Vaše osobní heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků (velká a malá písmena). Pro zvýšení bezpečnosti hesla doporučujeme použít také číslice a speciální znaky. Rozhodnutí o volbě hesla je součástí Vaší osobní odpovědnosti jako uživatele našich webových stránek.


6.2.  Povinné informace pro získání účtu hosta

Pokud si chcete vytvořit účet hosta, musíte nám poskytnout následující informace:

 • e-mailová adresa
 • oslovení
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • ulice
 • číslo popisné
 • PSČ
 • město
 • stat

 

7. Doba uchování osobních údajů 
Aesculap Akademie uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou trvá vymezený účel. Následně budou osobní údaje smazány v případech, kdy

 • příslušný právní titul ke zpracování osobních údajů již neexistuje
 • účel zpracování osobních údajů již neexistuje
 • odvolal jste svůj souhlas ke zpracování osobních údajů
 • zákonná povinnost vyžaduje smazání osobních údajů
 • vznesl jste námitky proti zpracování osobních údajů

pokud se nepoužiji zákonem stanovené doby uchování. Takové lhůty stanoví například německý daňový zákon (AO) a obchodní zákoník (HGB). Aesculap Akademie však může toliko definitivně smazat vaše osobní údaje.

Pokud si přejete smazat svůj profil, informujte nás prosím na adrese aesculap-akademie.cz@bbraun.com, neboť po smazání vašich osobních údajů bude smazán rovněž Váš přístup k personalizovaným sekcím webových stránek.


8. Ochrana nezletilých osob
Děti a osoby mladší 18 let nám zpravidla neposkytují osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí nepožadujeme osobní údaje a potvrzujeme, že neshromažďujeme osobní údaje od dětí ani je nepoužíváme jakýmkoliv způsobem ani je bez legitimního souhlasu neposkytujeme třetím osobám.


9. Přenos dat prostřednictvím internetu 
Internet je globální otevřená platforma. Vzhledem k tomuto Internetu vlastnímu způsobu fungování a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré případné přenos údajů na vaše vlastní nebezpečí. Pro vaši bezpečnost vám nabízíme naše služby exkluzivně prostřednictvím šifrovaného přenosového kanálu.


10. Používání souborů cookies Naše internetové stránky rovněž využívají tzv. „soubory cookies". Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači prostřednictvím vašeho prohlížeče. Nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Slouží k zajištění větší uživatelské přívětivosti, účinnosti a bezpečnosti našich nabídek. Některé soubory cookies (známé jako "funkční soubory cookies" – např. pro jazyková nastavení a zpracování objednávky) jsou vyžadovány pro zajištění základních funkcí webových stránek. Bez těchto souborů cookies nelze webové stránky využívat pro zamýšlené účely.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „soubory cookies relace“ nebo-li „session cookies". Jsou automaticky vymazány po skončení vaší návštěvy našich internetových stránek. Ostatní soubory cookies zůstanou uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při následující návštěvě.

Existují dva různé druhy souborů cookies:

1. Přechodné cookies – většina souborů cookies, které používáme, jsou přechodné, zejména cookies pro relace. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč, když se vrátíte na naši internetovou stránku v rámci stejné relace.

2. Trvalé cookies – jiné soubory cookies známé jako trvalé jsou z vašeho zařízení automaticky smazány pouze po uplynutí předem stanovené období (což se liší dle typu souboru cookie).

Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval o zrušení souborů cookies a povolil soubory cookies pouze v některých případech, nebo je obecně vyloučil. Stejně tak můžete nastavit automatické vymazávání souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud odmítnete používání souborů cookies (ve vašem prohlížeči lze toto nastavit), bude přesto možné (v některých případech omezeně) naše webové stránky používat.


11. Soubory protokolu (tzv. log files) 
IP adresy rovněž využíváme pro analýzu trendů, správu webových stránek, zlepšování využívání webových stránek a shromažďování řady obecných demografických údajů. Upozorňujeme vás, že nad rámec vámi přimo poskytnutých osobních údajů si také ukládáme IP adresu vašeho koncového zařízení, které jste použili k návštěvě naší webové stránky, a že tento údaj může být používán pro zajištění našich nároků a za účelem zajištění důkazního materiálu.  IP adresy nevyužíváme k žádnému jinému účelu; jsou zaznamenávány výhradně pro preventivní účely a je zajištěno, že IP adresa nemůže být použita ke zpětnému vysledování konkrétního uživatele Aesculap Akademie.


12. Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám 
Za účelem zpracování vaší účasti na kurzech mohou být vaše osobní údaje předány třetím osobám nebo v rámci koncernu B. Braun v požadovaném rozsahu. Vaše údaje budou předány k jiným účelům pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas.

Na uzavírání a zpracování smluv se podílejí i jiní poskytovatelé služeb, např. poskytovatelé IT služeb nebo poskytovatelé hostingových služeb pro webové stránky. Tyto společnosti se zabývají zpracováním objednávek Aesculap Akademie a mohou používat osobní údaje pouze na základě našich pokynů. Tito poskytovatelé služeb jsou na základě smlouvy uzavřené s Aesculap Akademií povinni dodržovat německou úroveň ochrany osobních údajů, což sledujeme.


13. Předávání osobních údajů třetím osobám 
Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpracovávány společnostmi v rámci koncernu B. Braun (informace ohledně jednotlivých společností koncernu B. Braun naleznete zde), případně i jinými třetími osobami mimo koncern B.  Braun. Těmito třetími osobami jsou například poskytovatelé IT služeb nebo poskytovatelé hostingových služeb pro webové stránky. Tyto společnosti poskytují našim společnostem služby v rámci smluv, dle jasně stanovených pravidel pro zpracování osobních údajů v souladu s platnými a účinnými národními právními předpisy i GDPR, se závazkem používat osobní údaje výhradně v souladu s našimi pokyny dle těchto smluv. Dodržování těchto ustanovení monitorujeme.

Webové stránky Aesculap Akademie (včetně vašich uživatelských údajů) jsou provozovány výpočetním střediskem Amazon (Amazon cloud) v Evropě, s cílem zaručit dobrý globální výkon a vysokou dostupnost.  Díky silnému šifrování, které jsme zvolili, Amazon nemá v podstatě žádný přístup k vašim údajům. Amazon cloud je součástí "Amazon Web Services" a jeho provozovatelem je Amazon Web Services, Inc., PO box 81226, Seattle, Washington 98108-1226, USA. Pro více informací k "Amazon Web Services" a politice ochrany soukromí Amazon navštivte https://aws.amazon.com/ a https://aws.amazon.com/privacy/.


14. Zásady ochrany osobních údajů pro použití etracker 
Naše webové stránky využívají analytickou službu "etracker". Jejím poskytovatelem je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Spolková republika Německo. Osobní údaje mohou být použity k vytvoření profilů pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být využívány soubory cookies.

Osobní údaje shromážděné prostřednictví technologie etracker nebudou používány k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu subjektu údajů a nebudou spojovány s osobními údaji o držiteli pseudonymu.

Proti zpracování osobních údajů prostřednictvím etracker můžete vznést kdykoliv námitku s účinky do budoucna.  Za účelem vznesení námitky proti zpracování vašich uživatelských údajů v budoucnu použijte následující odkaz k získání souboru cookies se zrušením registrace od etrecker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

To povede k tomu, že etrecker vytvoří soubor cookie pro zrušení registrace nazvaný „cntcookie“. Tento soubor cookie prosím neodstraňujte, pokud chcete zachovat námitku v platnosti. Další informace naleznete v zásadách pro ochranu osobních údajů etrecker na stránce www.etracker.com/en/data-privacy/


15. Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Webanalytics 
Tyto webové stránky používají Adobe Analytics, službu analýzy webů společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (dále jen “společnost Adobe”). Adobe Analytics používá soubory cookies. Pokud budou informace o používání webových stránek, jež jsou vytvořeny soubory cookies, přenášeny na servery společnosti Adobe, nastavení webové stránky zajistí, že IP adresa bude anonymizována před určením zeměpisné polohy a před jejím uložením na servery bude nahrazena obecnou IP adresou.

Společnost Adobe využívá informace jménem provozovatele této webové stránky za účelem vyhodnocení využití webové stránky uživateli, vytváření zpráv o činnosti na webové stránce pro provozovatele webových stránek a poskytování doplňkových služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem ve spojení s Adobe Analytics není kombinována s jinými daty společnosti Adobe.

Ukládání souborů cookies lze zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Vezměte na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moct naplno využít všech funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit poskytování osobních údajů společnosti Adobe, které jsou vytvářeny soubory cookies a které odkazují na používání webových stránek Vámi (včetně Vaší IP adresy). Stejně tak můžete zabránit zpracování těchto osobních údajů společností Adobe tím, že si stáhnete a instalujete dostupný zásuvní modul prohlížeče zde.

Se společností Adobe jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a používáním Adobe Analytics uplatňujeme přísná pravidla německých státních institucí na ochranu osobních údajů.


16. Vaše práva subjektu údajů

Kdykoliv můžete uplatnit následující práva:

 • právo na informaci o uložených osobních údajů, jejich původu, jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na opravu
 • právo na blokaci
 • právo na výmaz
 • právo získat informace v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost dat)
 • právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost k příslušenému regulačnímu orgánu (kontaktní informace naleznete v čl. 18)

Námitka proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů.

Máte taktéž právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pokud toto provede Aesculap Akademií na základě oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V důsledku toho bude zpracování osobních údajů pozastaveno, dokud Aesculap Akademie neprokáže existenci zákonných ustanovení týkajících se této skutečnosti, nebo existenci důvodů pro pokračování ve zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Tak je tomu například v případě, pokud jsou osobní údaje vyžadována za účelem uplatnění právních nároků.

Námitka proti zpracování osobních údajů pro přímé marketingové účely

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. V takovém případě nám prosím dejte vědět prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

Za tímto účelem a v případě jakýchkoliv dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v záhlaví nebo v čl. 18 „váš kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajů“. Na požádání vás budeme informovat o tom, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme, v souladu s platnými právními předpisy.


17. Sociální media 
Aesculap Akademie udržuje své vlastní stránky na různých sociálních sítích, aby umožnila dialog s uživateli, kteří mají zájem o naše služby, nebo klienty a mohla tyto skupiny osob informovat o nabídkách Aesculap Akademie. Aesculap Akademie nezpracovává žádná vlastní data na sociálních sítích, může však analyzovat a používat data, která byla anonymizována, např. Facebook. V tomto procesu mohou být uživatelská data předána do zemí mimo Evropskou Unii. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že společnosti ve Spojených státech Amerických, které disponují certifikátem ochrany osobních údajů (Privacy Shield Certification) dodržují evropskou úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho jsou shromažďovaná uživatelská data zpracovávána pro marketingové účely, například pro definování cílových skupin a následné zobrazení reklamních materiálů cílených na tyto skupiny na příslušné platformě sociálních médií. Aby to bylo možné, sociální síť/příslušný poskytovatel sociální sítě často ukládá soubory cookies obsahující online chování uživatelů, jejich zájmy atd. Použití profilů na příslušných platformách může obsahovat osobní údaje, které jsou ukládána bez ohledu na zařízení. Právním titulem pro tento druh zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Aesculap Akademie na funkční a stabilní komunikaci s uživateli v online prostředí. Poskytovatelé sociálních médií mohou vyžadovat váš souhlas s příslušným zpracováním osobních údajů. V takovém případě je právním titulem zpracování osobních údajů konkrétně udělený souhlas.

Jako subjekt osobních údajů dotčený zpracováním osobních údajů můžete uplatnit u  správce různá práva (více informací v čl. 16). Upozorňujeme však na základní zásadu, dle které je vhodné, aby subjekty osobních údajů uplatnili tato práva přímo u poskytovatele platformy. Obecně platí, že poskytovatelé platforem mají přímý přístup k zpracovávaným osobním údajům a jsou jediní, kteří mohou přijmout vhodná opatření. Samozřejmě jsme Vám k dispozici pokud máte jakékoliv další dotazy v této souvislosti. Abychom vám poskytli co nejvíce relevantních informací ohledně zpracování osobních údajů na sociálních sítích, dovolujeme si vás odkázat na prohlášení o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí jednotlivých poskytovatelů platforem:

Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy
Xing:   https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Linked-In:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter:  https://twitter.com/de/privacy


18. Vaše práva jako subjektu údajů 
Vždy máte právo přístupu (čl. 15 GDPR) ke svým osobním údajům, informaci o jejich původu a o jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů, a to bezplatně; stejně tak máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) nebo omezení zpracování těchto údajů (čl. 18 GDPR). Dále máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli našim společnostem, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenosnost dat čl. 20 GDPR).

Můžete rovněž kdykoliv podat námitku / odvolat váš souhlas (právo v souladu s čl. 21 GDPR) se zpracováním a používáním vašich údajů, které nejsou nezbytné v důsledku nadřazeného zákonného předpisu nebo přímo pro zpracování stávajícího smluvního vztahu. V tomto ohledu a ve vztahu k dalším otázkám k tématu osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v tomto dokumentu. Na vaše vyžádání vás budeme písemně informovat, zda a které osobní údaje o vás ukládáme, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.


19. Vyhledání opatření pro ochranu údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžete získat a vytisknout na webových stránkách Aesculap Akademie pomocí odkazu „Zásady ochrany osobních údajů“.


20. Váš kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajů
Jestliže máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici pro žádosti o informace, požadavky nebo případné stížnosti. 
 
Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 B. Braun Medical s.r.o.
 V Parku 12335/20, 148 00 Praha 4, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com
 ou.cz@bbraun.com
 ou.sk@bbraun.com


20.1. Vaše právo na podání stížnosti u regulačního orgánu
 V případě stížností se můžete obrátit na příslušný regulační orgán:

Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 
Slovenská republika


Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 Hraničná 12
 820 07 Bratislava 27
 Slovenská republika


21. Etická pravidla pro používání webových stránek Aesculap Akademie 
Pravidla pro účast v diskusních skupinách:

 • Své názory vyjadřujte férovým způsobem. Zůstaňte objektivní a zdržte se osobních urážek.
 • Zdržte se psaní zpráv kriminální, diskriminační, rasistické, ofenzivní, urážlivé nebo komerční povahy, nebo uvádění linků na stránky s takovým obsahem.
 • Vaše příspěvky by měly být stručné; obrázky vkládejte pouze tehdy, když je to absolutně nezbytné.
 • Neuvádějte osobní údaje o jiných osobách (jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, nebo e-mailové adresy).
 • Respektujte práva třetích stran (zejména právo na soukromí, ochranu osobních údajů, důvěrnost údajů, a autorská práva), jestliže máte v úmyslu uveřejnit zprávy, které byly určeny vám osobně, nebo články/příspěvky jiných autorů, nebo pokud máte v úmyslu publikovat příspěvky z diskuzního fóra jiným způsobem. Uvědomte si prosím, že přímo vy jste odpovědní za porušení práv třetích stran.


 Práva a povinnosti provozovatele webových stránek:

 • Provozovatel webových stránek může permanentně udržuje diskuzní fórum a může editovat, upravovat, přemísťovat, uzavírat nebo mazat témata a jednotlivé příspěvky. Na podniknutí takovýchto kroků nelze uplatňovat žádný nárok ani z jejich podniknutí žádný nárok vůči provozovateli webových stránek dovozovat.
 • Kdokoliv, kdo porušuje pravidla pro účast v diskuzních skupinách nebo obecná etická pravidla, může být vyloučen z dalšího přístupu do diskuzních skupin.
 • Provozovatel webových stránek není zodpovědný za faktickou ani legální přesnost příspěvků uživatelů ani za obsah webových stránek, na které případně uživatel ve svých příspěvcích odkáže.


 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }