Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Následující detailní Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které osobní údaje jsou shromažďovány na naší webové stránce, jakožto i osobní údaje, které zpracováváme a používáme obecně v rámci naší činnosti. 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Spoléháme se na důvěryhodnou spolupráci s vámi a vyvíjíme maximální úsilí pro plnou ochranu Vašich práv - toto přirozeně také platí pro zacházení s vašimi osobními údaji. Těmito opatřeními ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Proto laskavě vezměte na vědomí následující informace. Naše ochrana údajů doplňuje Podmínky použití.

V rámci vývoje našich webových stránek a implementace nových právních požadavků mohou být využívány nové technologie, nebo může docházet k úpravám těchto Zásad ochrany osobních údajů.  Z toho důvodu doporučujeme, abyste si Zásady ochrany osobních údajů příležitostně znovu přečetli.

Tento dokument si můžete vytisknout standardním způsobem s využitím funkce tisku z vašeho prohlížeče (většinou "Soubor" > "Tisk").


1. Odpovědní správci

 Provozovatelem webové platformy a tedy správcem osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách  je společnost:

 Aesculap Akademie GmbH
 Am Aesculap Platz
 78532 Tuttlingen
 Německo

 Provozovatelem webových stránek, odpovědným za obsah pro Českou a Slovenskou republiku, a zároveň správcem osobních údajů, je společnost:

 B. Braun Medical s.r.o.
 V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
 Česká republika

 Správci osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách jsou tedy obě společnosti Aesculap Akademie GmbH i B. Braun Medical s.r.o., společně jsou dále označovány jako „Aesculap Akademie“.

Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci výše uvedené společnosti B. Braun Medical s.r.o. naleznete též na webových stránkách: https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi.html

 

2. Obecné informace ke zpracování osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro vaše osobní údaje, shromážděné Aesculap Akademií. Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace jednotlivých údajů, jejichž pomocí můžete být identifikováni.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy Spolkové republiky Německo, České republiky a Slovenské republiky na ochranu osobních údajů, a to včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje v žádném případě předány třetí straně mimo Aesculap Akademii, ani prodány pro reklamní nebo komerční účely.

 Jako člen koncernu B. Braun využíváme centralizované struktury našich společností, tzn. pro určité okruhy zpracování mohou být vaše osobní údaje zpracovávány různými společnostmi koncernu B. Braun, například v důsledku částečné centralizace IT oblasti. Zároveň využíváme různé externí poskytovatele služeb, pro jejichž činnost může být poskytnutí některých osobních údajů nezbytné. S osobami těchto zpracovatelů osobních údajů byly uzavřeny adekvátní smlouvy upravující povinnost nakládat s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a byla přijata organizační opatření, která zajišťují bezpečnost vašich osobních údajů.
 
V naší společnosti je dodržování právních předpisů a těchto Zásad ochrany osobních údajů monitorováno a interně auditováno. Všichni odpovědní zaměstnanci jsou školeni v zacházení s osobními údaji a zavázáni k dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů.
 
 Naše webová stránka může být zpravidla používána bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresy nebo emailové adresy), pak se toto děje na dobrovolném základě, kdykoliv je to možné.

 Upozorňujeme vás na skutečnost, že přenos dat přes internet (například pomocí e-mailu) může obsahovat bezpečnostní mezery. Snažíme se chránit vaše údaje proti neautorizovanému přístupu třetí strany pomocí opatření - jako je pseudonymizace, střídmé využívání osobních údajů, dodržování období pro jejich vymazání, a s důrazem na využívání nejmodernějších bezpečnostních technologií. Navzdory těmto ochranným opatřením nicméně nemůžeme úplně vyloučit nezákonné zpracování třetí stranou, tzn. vzhledem k tomuto Internetu vlastnímu způsobu fungování a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré případné přenosy dat na vlastní  riziko. 

 

3. Shromažďování a zpracování údajů v případě přístupu z internetu
 
V souladu s principem minimalizace zpracování osobních údajů dle GDPR na naší webové stránce shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to buď nezbytné pro vámi požadované účely, pokud jsme tak povinni činit na základě platných a účinných právních předpisů nebo pro účely plnění smluv (i připravovaných) s vaší osobou a/nebo pokud nám k tomu poskytnete váš dobrovolný souhlas.

Jestliže navštívíte naši webovou stránku, naše webové servery uloží každý přístup dočasně do souboru protokolu ( tzv. log file). Uloženy jsou následující údaje, a to až do automatického smazání:

 • anonymní IP adresa počítače, vysílajícího požadavek
 • datum a čas přístupu
 • název a URL volaných dat
 • hlášení o úspěšnosti volání
 • identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního system
 • webová stránka, ze které se přístup uskutečnil
 • jméno vašeho poskytovatele přístupu na internet.


K legálnímu zpracování těchto údajů dochází pro účely umožnění používání webových stránek (navázání spojení), pro zabezpečení systému, pro technickou správu síťové infrastruktury a pro optimalizaci internetové nabídky.

 

4. Právní tituly / účel použití osobních údajů

 Pro zpracování osobních údajů využíváme následující právní tituly dle GDPR:

 1. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost této fyzické osoby
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzických osob
 4. Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu
 5. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, ledaže před tímto zpracováním mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody fyzické osoby vyžadující ochranu
 6. Souhlas fyzické osoby

Ve většině případů je naším titulem pro zpracování jiný titul než souhlas. Souhlas jako právní titul zpracování využíváme v omezené míře.

 

5. Jak využíváme vaše údaje 

Vaše osobní údaje využíváme výlučně za účelem poskytování služeb, vázaných na vaši registraci v rámci našich webových stránek, a to umožnění přihlášení se na námi nabízené kurzy, poskytování služeb orientovaných na určité skupiny osob a pro poskytování (elektronicky nebo běžnou poštou) cílených informací a reklamních nabídek o našich kurzech a službách.

Dále Vaše osobní údaje můžeme využívat pro uspokojení našich práv a povinností ve vztahu ke zpracování údajů dle ustanovení platných a účinných právních předpisů.

 

6. Registrace a účast na kurzech

6.1. Povinné informace pro získání uživatelského účtu
Abyste mohli používat veškeré dostupné funkce webové stránky Aesculap Akademie, je po vás požadováno poskytnutí určitých osobních údajů, které následně zpracováváme. Správu vašich údajů můžete kdykoliv provádět na naší webové stránce, po vašem přihlášení, v části "Moje Akademie". Jestliže požadujete, aby váš účet / profil (a v něm obsažené osobní údaje) byly smazány, zašlete laskavě e-mail na adresu aesculap-akademie.cz@bbraun.com; váš přístup k personalizovaným sekcím webových stránek Aesculap Akademie bude rovněž zrušen k okamžiku vymazání vašeho uživatelského účtu.

 Při registraci musí být poskytnuty následující údaje:

 • e-mailová adresa
 • uživatelské jméno
 • heslo
 • oslovení
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • ulice
 • číslo popisné
 • PSČ
 • město
 • stát

 POZNÁMKA:
 Z bezpečnostních důvodů nikdy neposkytujte vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jiným osobám. Naši zaměstnanci od vás nikdy nebudou tyto údaje požadovat.
 Tyto údaje uchovejte v tajnosti a neposkytujte je nikomu jinému. Vaše osobní heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků (velká a malá písmena). Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme rovněž použít číslice a speciální znaky. Rozhodnutí o volbě hesla je součástí vaší osobní odpovědnosti jako uživatele našich webových stránek.

 

7. Vymazání vašich osobních údajů
 
Osobní údaje  zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro zamýšlené účely a likvidujeme je po splnění účelu jejich zpracování nebo po uplynutí doby, po niž jsme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy povinni nebo oprávněni si je ponechat.
Jestliže požadujete, aby váš uživatelský účet a v něm uvedené osobní údaje byly smazány, zašlete laskavě e mail na adresu aesculap-akademie.cz@bbraun.com; váš přístup k personalizovaným sekcím webových stránek Aesculap Akademie bude rovněž zrušen k okamžiku vymazání vašeho uživatelského účtu.

 

8. Ochrana nezletilých osob
Děti a osoby mladší 18 let nám zpravidla neposkytují osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí nepožadujeme osobní údaje a potvrzujeme, že neshromažďujeme osobní údaje od dětí ani je nepoužíváme jakýmkoliv způsobem ani je bez legitimního souhlasu neposkytujeme třetím osobám.

 

9. Přenos dat prostřednictvím internetu 

Internet je globální otevřená platforma. Vzhledem k tomuto Internetu vlastnímu způsobu fungování a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré případné přenos údajů na vaše vlastní nebezpečí. Pro vaši bezpečnost vám nabízíme naše služby exkluzivně prostřednictvím šifrovaného přenosového kanálu.

 

10. Používání souborů cookies 

Naše internetové stránky rovněž využívají tzv. „soubory cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které při použití našich stránek uloženy ve vašem počítači prostřednictvím vašeho prohlížeče. 

Nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Slouží k zajištění větší uživatelské přívětivosti, účinnosti a bezpečnosti našich nabídek.  Některé soubory cookies (tzv. "funkční soubory cookies" - například pro jazyková nastavení a zpracování objednávky) jsou vyžadovány pro zajištění základních funkcí webových stránek. Bez těchto cookies nelze webové stránky využívat pro zamýšlené účely.

 Většina námi používaných cookies jsou tzv. „soubory cookies relace“ nebo-li "session cookies". Jsou automaticky vymazány po skončení vaší návštěvy našich internetových stránek. Ostatní cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při následující návštěvě.

 Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookies a takové soubory cookies povolit pouze v jednotlivých případech, vyloučit jejich akceptaci v určitých případech nebo obecně vyloučit používání souborů cookies. Stejně tak můžete aktivovat automatické vymazávání souborů cookies po zavření prohlížeče. V případě, že používání souborů cookies odmítnete (možnost v nastavení vašeho prohlížeče), bude přesto možné (v některých případech omezeně) naše webové stránky používat.

 

11. Soubory protokolu (tzv. log files)

IP adresy rovněž využíváme pro analýzu trendů, správu webových stránek, zlepšování využívání webových stránek a shromažďování řady obecných demografických údajů. Upozorňujeme vás, že nad rámec vámi přimo poskytnutých osobních údajů si také ukládáme IP adresu vašeho koncového zařízení, které jste použili k návštěvě naší webové stránky, a že tento údaj může být používán pro zajištění našich nároků a za účelem zajištění důkazního materiálu.  IP adresy nevyužíváme k žádnému jinému účelu; jsou zaznamenávány výhradně pro preventivní účely a je zajištěno, že IP adresa nemůže být použita ke zpětnému vysledování konkrétního uživatele Aesculap Akademie.

 

12. Bezpečnostní opatření na webových stránkách

Uskutečnili jsme rozsáhlá opatření pro ochranu bezpečnosti vašich údajů, a to i na našich webových stránkách. Údaje, které nám poskytujete a které jste zadali například na webových HTML stránkách (formuláře), jsou k nám přes veřejnou datovou síť přenášeny v zašifrované podobě (SSL – Secure Socket Layer), u nás jsou tyto údaje následně zpracovávány.

 Naše webová stránka využívá SSL šifrování z důvodů bezpečnosti a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zašlete jako provozovateli webových stránek. Šifrované spojení můžete rozpoznat dle skutečnosti, že se řádek adresy prohlížeče změní z http:// na "https://" a rovněž zobrazeným symbolem zámku v adresním řádku vašeho prohlížeče.

 Jestliže jsou údaje, které jsou k nám přenášeny, zašifrovány přes SSL, pak  nemohou být přečteny třetí stranou.

 

13. Předávání osobních údajů třetím osobám
 
Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpracovávány společnostmi v rámci koncernu B. Braun (informace ohledně jednotlivých společností koncernu B. Braun naleznete zde), případně i jinými třetími osobami mimo koncern B.  Braun. Těmito třetími osobami jsou například poskytovatelé IT služeb nebo poskytovatelé hostingových služeb pro webové stránky. Tyto společnosti poskytují našim společnostem služby v rámci smluv, dle jasně stanovených pravidel pro zpracování osobních údajů v souladu s platnými a účinnými národními právními předpisy i GDPR, se závazkem používat osobní údaje výhradně v souladu s našimi pokyny dle těchto smluv. Dodržování těchto ustanovení monitorujeme.

Webové stránky Aesculap Akademie (včetně vašich uživatelských údajů) jsou provozovány výpočetním střediskem Amazon (Amazon cloud) v Evropě, s cílem zaručit dobrý globální výkon a vysokou dostupnost.  Díky silnému šifrování, které jsme zvolili, Amazon nemá v podstatě žádný přístup k vašim údajům. Amazon cloud je součástí "Amazon Web Services" a jeho provozovatelem je Amazon Web Services, Inc., PO box 81226, Seattle, Washington 98108-1226, USA. Pro více informací k "Amazon Web Services" a politice ochrany soukromí Amazon navštivte https://aws.amazon.com/ a https://aws.amazon.com/privacy/.

 

14. Informační newsletter a běžné e-maily 

Webové stránky Aesculap Akademie odesílají informace o kurzech a stavové e - maily (dál jen "zprávy") všem zaregistrovaným členům Aesculap Akademie. Webové stránky Aesculap Akademie využívají tyto zprávy pro informování o nových kurzech, pro informování vás o posledních událostech v Aesculap Akademii a pro osobní sdělení vůči vaší osobě. Registraci vybraných zpráv můžete kdykoliv zrušit ve vašem profilu pod "Moje Akademie".

 V případě vaší registrace za účelem obdržení námi nabízeného informačního newsletteru budou u nás uloženy vaše jméno a vaše e-mailová adresa a dále informace, umožňující nám zkontrolovat, že jste držitelem zadané e-mailové adresy a informace o tom, že souhlasíte se zasíláním uvedeného newsletteru. Zasláním registračního e-mailu s odkazem pro potvrzení zájmu o registraci k odběru newsletteru náš registrační systém zabezpečuje, že daný newsletter skutečně požadujete vy (tzv. „dvojitý opt-in proces“).

V případě vašeho zájmu o zasílání newsletteru poštou bude dodatečně požadována vaše kontaktní adresa.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro poskytnutí informačního newsletteru, nebudou dodatečně využívány pro jiné účely. Vaše údaje rovněž nebudou námi předány třetí straně. 

 Zasílání zpráv i newsletteru můžete kdykoliv odmítnout - například ve vašem profilu pod "Moje Akademie" nebo zasláním e-mailu na adresu aesculap-akademie.cz@bbraun.com.  

 

15. CRM (Customer Relationship Management)

Jako obchodní společnost zpracováváme osobní údajů našich zákazníků v CRM systému. Jako CRM systém používáme aplikaci SalesForce od společnosti salesforce.com, Inc., Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Osobní údaje pro SalesForce získáváme v rámci obchodní činnosti, tj. i v rámci vaší registrace k účasti na námi nabízených kurzech, odběru newsletteru, apod.

SalesForce jako IT aplikace splňuje ty nejpřísnější požadavky na IT bezpečnost.

V SalesForce zpracováváme následující kategorie osobních údajů (ne u všech registrovaných uživatelů však evidujeme všechny tyto informace, záleží též na uvážení uživatele, jaké informace nám poskytne):

 • Akademický titul
 • Jméno/Příjmení
 • Pracovní pozice
 • Pracoviště/Oddělení
 • Pevná linka/mobilní telefon
 • Pracovní mail
 • Odbornost
 • Účast na školení B. Braun
 • Zasílání Braunovin ANO/NE
 • Zasílání Newsletterů ANO/NE
 • Poskytnutí vzorků ANO/NE
 • Členství v profesní asociaci
 • Existence dohody o provedení práce ANO/NE
 • Lektor Aesculap akademie ANO/NE

Osobní údaje v SalesForce nezpřístupňujeme třetím stranám, s výjimkou spolupracujících obchodních zástupců, kteří podnikají jako s.r.o. nebo jako OSVČ a mají s naší společností uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. V těchto případech pak vždy soulad zpracování osobních údajů chráníme závaznými smluvními ujednáními. V omezené míře mají do Salesforce přístup naši kolegové z centrály v Německu (společnost B. Braun Melsungen AG), kteří tento přístup potřebují z důvodů řádné administrace aplikace Salesforce. Seznam spolupracujících obchodních zástupců je u nás k dispozici na vyžádání.

Osobní údaje v Salesforce zpracováváme za účelem řízení naší obchodní činnosti, včetně nabízení zboží a služeb.

Při zasílání nabídek na akce Aesculap Akademie usilujeme o to, abychom tyto nabídky zasílali pouze těm osobám, které konkrétní nabídky mohou vzhledem k jejich odbornosti a pracovišti zajímat.

V případě, že si nepřejete dostávat naše obchodní nabídky, informujte nás prosím na adrese ou.cz@bbraun.com nebo ou.sk@bbraun.com.

 

16. Zásady ochrany osobních údajů pro použití "etracker" 

Naše webové stránky využívají analytickou službu "etracker". Jejím poskytovatelem je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo.  K tomuto účelu mohou být využívány cookies.
Soubory cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče. Údaje shromažďované prostřednictvím technologií etracker nebudou používány k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu příslušné osoby a nebudou spojovány s osobními údaji o držiteli pseudonymu.
Proti shromažďování údajů a jejich ukládání ze strany etracker lze kdykoliv uplatnit námitku s účinností do budoucnosti. Za účelem uplatnění námitky vůči shromažďování a ukládání vašich údajů návštěvníka do budoucnosti můžete získat soubor cookies se zrušením registrace od etracker na následujícím odkazu. https://www.etracker.com/en/data-privacy/ (nebo http://www.etracker.com/privacy?sid=0e62daf5f1c5d4900373d2af44927f26&id=privacy&et=V23Jbb&languageId=2).  To povede k tomu, že etracker nebude v budoucnosti shromažďovat ani ukládat návštěvnická data při použití prohlížeče na vašem počítači. 
Společností etracker je pro zrušení registrace používán soubor cookie s názvem „cntcookie“. Tento soubor cookie prosím nevymazávejte, dokud chcete, aby vaše námitka zůstala v platnosti. Podrobnější informace o ustanovení ochrany údajů společnosti etracker najdete zde: https://www.etracker.com/en/data-privacy/  


17. Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Webanalytics

Tyto webové stránky používají Adobe Analytics, službu analýzy webů společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (dále jen “společnost Adobe”). Adobe Analytics používá soubory cookies. Pokud budou informace o používání webových stránek, jež jsou vytvořeny soubory cookies, přenášeny na servery společnosti Adobe, nastavení webové stránky zajistí, že IP adresa bude anonymizována před určením zeměpisné polohy a před jejím uložením na servery bude nahrazena obecnou IP adresou.

Společnost Adobe využívá informace jménem provozovatele této webové stránky za účelem vyhodnocení využití webové stránky uživateli, vytváření zpráv o činnosti na webové stránce pro provozovatele webových stránek a poskytování doplňkových služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem ve spojení s Adobe Analytics není kombinována s jinými daty společnosti Adobe.

Ukládání souborů cookies lze zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Vezměte na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moct naplno využít všech funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit poskytování osobních údajů společnosti Adobe, které jsou vytvářeny soubory cookies a které odkazují na používání webových stránek Vámi (včetně Vaší IP adresy). Stejně tak můžete zabránit zpracování těchto osobních údajů společností Adobe tím, že si stáhnete a instalujete dostupný zásuvní modul prohlížeče zde.

Se společností Adobe jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a používáním Adobe Analytics uplatňujeme přísná pravidla státních institucí na ochranu osobních údajů Německé spolkové republiky, České republiky a Slovenské republiky.

 

18 Vaše práva jako subjektu údajů
 
Vždy máte právo přístupu (čl. 15 GDPR) ke svým osobním údajům, informaci o jejich původu a o jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů, a to bezplatně; stejně tak máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) nebo omezení zpracování těchto údajů (čl. 18 GDPR). Dále máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli našim společnostem, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenosnost dat čl. 20 GDPR).

Můžete rovněž kdykoliv podat námitku / odvolat váš souhlas (právo v souladu s čl. 21 GDPR) se zpracováním a používáním vašich údajů, které nejsou nezbytné v důsledku nadřazeného zákonného předpisu nebo přímo pro zpracování stávajícího smluvního vztahu. V tomto ohledu a ve vztahu k dalším otázkám k tématu osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v tomto dokumentu. Na vaše vyžádání vás budeme písemně informovat, zda a které osobní údaje o vás ukládáme, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

19. Vyhledání opatření pro ochranu údajů
 Tyto zásady ochrany osobních údajů můžete získat a vytisknout na webových stránkách Aesculap Akademie pomocí odkazu „Zásady ochrany osobních údajů“.

 

20. Váš kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajů
Jestliže máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici pro žádosti o informace, požadavky nebo případné stížnosti. 
 
Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 B. Braun Medical s.r.o.
 V Parku 12335/20, 148 00 Praha 4, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com
 ou.cz@bbraun.com
 ou.sk@bbraun.com

18.1. Vaše právo na podání stížnosti u regulačního orgánu
 V případě stížností se můžete obrátit na příslušný regulační orgán:


Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 Slovenská republika

 Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 Hraničná 12
 820 07 Bratislava 27
 Slovenská republika

 

21. Etická pravidla pro používání webových stránek Aesculap Akademie

Pravidla pro účast v diskusních skupinách:

 • Své názory vyjadřujte férovým způsobem. Zůstaňte objektivní a zdržte se osobních urážek.
 • Zdržte se psaní zpráv kriminální, diskriminační, rasistické, ofenzivní, urážlivé nebo komerční povahy, nebo uvádění linků na stránky s takovým obsahem.
 • Vaše příspěvky by měly být stručné; obrázky vkládejte pouze tehdy, když je to absolutně nezbytné. 
 • Neuvádějte osobní údaje o jiných osobách (jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, nebo e-mailové adresy).
 • Respektujte práva třetích stran (zejména právo na soukromí, ochranu osobních údajů, důvěrnost údajů, a autorská práva), jestliže máte v úmyslu uveřejnit zprávy, které byly určeny vám osobně, nebo články/příspěvky jiných autorů, nebo pokud máte v úmyslu publikovat příspěvky z diskuzního fóra jiným způsobem. Uvědomte si prosím, že přímo vy jste odpovědní za porušení práv třetích stran.

 Práva a povinnosti provozovatele webových stránek:

 • Provozovatel webových stránek může permanentně udržuje diskuzní fórum a může editovat, upravovat, přemísťovat, uzavírat nebo mazat témata a jednotlivé příspěvky. Na podniknutí takovýchto kroků nelze uplatňovat žádný nárok ani z jejich podniknutí žádný nárok vůči provozovateli webových stránek dovozovat.
 • Kdokoliv, kdo porušuje pravidla pro účast v diskuzních skupinách nebo obecná etická pravidla, může být vyloučen z dalšího přístupu do diskuzních skupin. 
 • Provozovatel webových stránek není zodpovědný za faktickou ani legální přesnost příspěvků uživatelů ani za obsah webových stránek, na které případně uživatel ve svých příspěvcích odkáže.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "6", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }