Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

2018

Den otevřených dveří pro studenty lékařských fakult

PŘIJĎ - TRÉNUJ – ZAŽIJ!

S tímto mottem otevřela Aesculap Akademie úplně poprvé dveře Pavilonu Dialog B. Braun všem studentům medicíny.

První povelikonoční úterý si na 40 studentů z lékařských fakult z Prahy, Hradce Králové, Brna, Plzně a Olomouce mohlo vyzkoušet například práci s infuzní technikou, cévními vstupy, endoskopickými nástroji a přístroji. Odborní garanti Aesculap Akademie je také seznámili s principy úspěšného a rychlého hojení ran, hygieny rukou a vyzkoušeli si eliminační metody při akutním nebo chronickém selhání ledvin. Z vysokého zájmu (kapacita zaplněna během 48 hodin) a velmi pozitivních reakcí studentů vidíme,  jak je pro mediky atraktivní a přínosné si v praxi vyzkoušet práci s medicínskými technologiemi a zdravotnickými prostředky, protože tuto možnost většinou během studia nemají.

Duben 2018

Co dělat, když nevíme, co je dobře

V březnu se uskutečnil první kurz Komunikace v lidsky nepříjemných situacích souvisejících s péčí o pacienty. Věnovali jsme se hledání řešení v komunikačně nepřehledných a eticky nejasných situacích, se kterými se zdravotníci setkávají  při své práci. Účastníci sami přinesli spoustu aktuálních témat, která se otevřela v diskuzi, a společně jsme hledali cestu, jak je nejlépe řešit.

Témata se nevěnovala pouze otázkám týkající se konce života a ukončení terapie, ale také problematice účasti pacienta v klinických studiích a etického pohledu ošetřujícího personálu. Nevynechali jsme ani komunikaci s rodinou v emočně vypjatých situacích, sdělování pravdy pacientům nebo tématu lidské důstojnosti. V odpoledních hodinách měli účastníci možnost vyzkoušet si konkrétní situace prostřednictvím hraní rolí: na vlastní kůži zažít pocit příbuzného hájícího svou rodinu a na druhé straně roli ošetřujícího personálu, který rodině nabízí určitá řešení, jenž nemusí být v souladu s postojem rodiny. Následovala diskuze a rozbor situace za účasti lékaře, etika i psychologa.

Březen 2018

Techniky cévní sutury ve spolupráci s IPVZ na CEM IKEM

Nechtěné krvácení, poraněná céva, to jsou strašáci každého chirurga při každodenní operační rutině.  Nikdo z nás není neomylný. Než nepříjemné situace vytěsňovat, je lepší na ně být připraven.

Aesculap Akademie připravila již druhý samostatný kurz zaměřený na techniky cévní sutury pro chirurgy v předatestační přípravě. Zkušená dvojice cévních chirurgů Tomáše Vidima a Petera Baláže opět vytvořila neobyčejnou atmosféru kurzu. Teoretická část byla vedena interaktivní formou a účastníci se během ní mohli dozvědět zajímavosti o historickém vývoji cévní chirurgie, o jednotlivých technikách cévních anastomóz a rovněž o aktuálních trendech současné cévní chirurgie. Frekventanti ocenili příležitost seznámit se se specializovaným chirurgickým instrumentariem a naučit se zvolit si vhodný šicí materiál a vybrat si správné hemostatikum.

Na praktickou část byli účastníci rozděleni na dva sály do dvou skupin tak, aby se jim mohl intenzivně věnovat vždy jeden lektor. Cílem praktické části bylo naučit se zvolit správnou techniku a taktiku pro příslušné cévní rekonstrukce. Dále měli chirurgové příležitost si vypreparovat aortu včetně pánevních tepen, zvládnout akutní stavění krvácení anebo našít anostomózu včetně našití cévní protézy. Vzhledem k velkému zájmu a požadavku rozšíření kurzu pro další odbornosti (gynekologie a urologie) je pravděpodobné, že se již možná na podzim dočkáme pokračování tohoto úspěšného konceptu.

Bžezen 2018

Kurzy hojení ran nyní více interaktivní

Klinická praxe a zkušenosti jsou v oblasti péče o ránu nenahraditelné. Proto je nyní na nově koncipovaném kurzu „Odstraňte bariéru v hojení ran“ více prostoru pro sdílení praktických zkušeností. Základním faktorem pro zhojení rány je příprava její spodiny a důsledné odstranění biofilmu, který zacelení rány prodlužuje.

Kurz volně navazuje na loňský koncept s názvem „Jak na biofilm“. Jelikož je pro nás zpětná vazba cestou ke zlepšení, i v tomto případě jsme reagovali na ohlasy a podněty od účastníků. Kazuistik neubylo. Naopak. Nyní je ale řeší sami účastníci našich kurzů v rámci kruhových tréninků ve spolupráci se zkušenými lektory. „Převaz krok za krokem“ se účastníci březnového kurzu mohli naučit od Dr. Jaroslava Halamky na naší ošetřovatelské figuríně. Skoro jsme měli obavy, že jí všechny rány zahojí a na další kurz budeme muset koupit figurínu novou. Interaktivní bylo i stanoviště Dr. Kateřiny Stehlíkové. Nové makety dolních končetin s ferickou folií umožňují přichycení jakéhokoliv defektu, který máme nyní ve své sbírce v podobě různě velkých magnetů. Tyto magnety jsou reálnými defekty z klinické praxe našich lektorů. Nechybí dekubity, diabetické vředy, popáleniny i omrzliny. Účastníci kurzu mají za úkol zhodnotit ránu, její etiologii, velikost a rozhodnout se pro způsob terapeutického postupu.

Další kurz se bude konat v červnu v Olomouci. Těší nás, že přenositelnost výukových rekvizit umožňuje regionální pořádání kurzu i v našich dalších Vzdělávacích centrech v Hradci Královém a Olomouci. Kratší cestování za vzděláváním je kvitováno ze strany zdravotníků velmi pozitivně.

Březen 2018

Osud Karla byl v rukách účastníků workshopu

V závěru ledna podpořila Aesculap Akademie konání interaktivní video-workshopu, který se pod vedením MUDr. Michaela Sterna, MBA uskutečnil v rámci ostravského kongresu Colours of Sepsis 2018.

Díky pečlivéě přípravě si mohli účastníci spolu s lektorem workshopu projít hraný klinický příběh s rozvíjejícím se septickým stavem, s možností zvolit další osud simulovaného pacienta pomocí interaktivního hlasování v sále. Vše probíhalo formou krátkých, navazujících filmových scének, které byly zastavovány ve sporných či kritických momentech a na které navázalo hlasování a diskuze nad situací. Formát, kterým jsme se nechali volně inspirovat, byl slavný Kinoautomat z montrealského Expa’67. Prezentovaná řešení byla zase inspirována algoritmem PŘEŽITÍ SEPSE dostupným na webovém portálu www.akutne.cz

Plný sál i výborné hodnocení workshopu účastníků nás přesvědčilo, že takto náročné akce na přípravu jsou pro zdravotníky přínosem. Budeme v nich i nadále pokračovat.

Jeden pacient, jedna sestra, jeden den ošetřovatelské péče

K pestrosti letošních Colours of Sepsis přispěla i naše Pracovní skupina Bezpečnost personálu.

Obsahem našeho druhého workshopu byl hraný simulovaný příběh z ošetřovatelské praxe, do kterého jsme opět aktivně zapojili i účastníky. Ti mohli odpovídat na otázky moderátora formou  on-line dotazníku na svých chytrých telefonech. Okamžitě tak mohli vyjádřit svůj názor na diskutované téma.

V několika scénkách jsme se dotkli problematiky poranění ostrými předměty, chyby medikace, mikrobiální i chemické kontaminace a v neposlední řadě se jednalo o nespolupracujícího pacienta s agresivním chováním. Tedy všeho s čím se mohou zdravotníci setkat v rámci své každodenní praxe.

Všem členům našeho zdravotnického hereckého souboru patří nejen velký dík za jejich výkon, ale zasloužili by si i sošku Oskara.

Krátké video z našich obou workshopů najdete na našem Facebooku https://goo.gl/ZqhyPA

Leden 2018

Dokážete si to představit?

Dokážete si představit, jak se může cítit pacient při dialyzační léčbě?
Nedorozumění, vzájemné nepochopení. Kolikrát se již stalo, že tyto dvě okolnosti způsobily krizovou situaci. Aby k takovým situacím nedocházelo, Aesculap Akademie připravila pro sestry a lékaře z dialyzačních středisek simulační workshop, který navozuje právě pocity a situace, kterými pacienti prochází.

Účastníci kurzy si vyzkoušeli, co to znamená být dialyzovaným pacientem. Pro přiblížení se realitě, bylo připraveno deset běžných modelových situací, které se na dialyzačních sálech často vyskytují. Naši figuranti se nesměli po několik hodit vzdálit ze svého lůžka, pokud něco potřebovali, museli požádat o pomoc. Zároveň trpěli i nějakým fyzickým hendikepem.

Při závěrečném hodnocení všichni účastníci uznali, že být „v kůži“ svých pacientů, není vůbec nic jednoduchého. Ztráta svobody a schopnosti postarat se sami o sebe patřily asi mezi dvě nejvýznamnější omezení, která si účastníci uvědomovali.

Prosinec 2017

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "3", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }