Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

2018

Jak využít asertivní techniky ke zdravému sebeprosazování
 
V prosinci jste mohli navštívit náš nový kurz, který se věnoval asertivitě v komunikačně obtížných situacích ve zdravotnictví. Kurz proběhl pod zkušeným vedením psychoterapeuta a supervizora Mgr. Michala Žmolíka a byl zaměřený především na analýzu situací, které trápí naše zdravotníky v praxi. Mgr. Žmolík se věnoval verbálním i neverbálním aspektům asertivní komunikace a představil účastníkům některé z asertivních technik, které si hned mohli vyzkoušet. Frekventanty nejvíce zajímalo, jak komunikovat, aby byly obě strany spokojené, zajímali se o jádro asertivity a prohloubení asertivních technik. To vše účelně propojily příklady z praxe a nácvik různorodých situací. Přijďte si zkusit i vy, jak jasně vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky, aniž byste narušili práva ostatních. Další termín plánujeme již na březen 2019, přihlášku najdete na našem webu.
 
Prosinec 2018
 
Na satelitním sympoziu Aesculap Akademiev rámci kongresu Efektivní nemocnice se mluvilo o úsporách a efektivitě
 
Na vůbec prvním společném satelitním sympoziu Aesculap Akademie a HealthCare Institute, jež proběhlo 27. listopadu v rámci konference Efektivní nemocnice 2018 pořádané v Clarion Congress hotelu v Praze, jsme odpovídali na klíčové otázky, které si klade snad každé větší zdravotnické zařízení. Víte, kde a jak ve vašem nemocničním zařízení ušetřit? Řešíte, jak efektivněji nastavit proces léčby pacienta v nemocnici? Přemýšlíte, jak lépe využívat stávající zdroje?
Zástupci nemocničních pracovišť a experti z České republiky i ze zahraničí se s účastníky sympozia podělili o svoje zkušenosti s optimalizací efektivity procesů a zdravotnické péče v nemocničních zařízeních. Z úst managementu vybraných nemocnic zazněly například zkušenosti a výsledky z unikátních projektů mapujících cestu pacienta nemocničním zařízením, které se realizují ve spolupráci s B. Braun experty a s aktivní podporou našeho mateřského koncernu v Německu.
 
Protože ohlas účastníků byl velmi pozitivní, již nyní připravujeme atraktivní obsah pro příští rok a naším cílem je začlenit jej do hlavního programu konference.
 
Listopad 2018 

3 dny s osteosyntézou dlouhých kostí

Navázali jsme na základní kurz traumatologických technik a zareagovali tak na zvyšující se poptávku pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v pokročilých traumatologických technikách. Třídenní kurz byl zaměřen na hřebování dlouhých kostí a byl rozdělen na teoretickou část, která se konala v našem vzdělávacím centru na Praze 8,  a praktickou ukázku na vybraných pracovištích, konkrétně v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a v Krajské nemocnici Liberec. Účastníci se měli možnost pod vedením zkušených lektorů MUDr. Jana Vokrouhleckého, MUDr. Martina Křivohlávka a MUDr. Jaroslava Šráma seznámit s rozdílnými přístupy v uvedených zdravotnických zařízeních a poznat celý chod operativy včetně komplexního přístupu k cestě pacienta nemocnicí. Tzv. ortopedic pathway zahrnuje předoperační fázi, demonstraci jednotlivých fází operačního výkonu a pooperační fázi.
Kurz se setkal s velmi pozitivními ohlasy ze strany účastníků a my se již nyní těšíme na opakování v příštím roce. O termínech vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.
Listopad 2018
Simulační kurzy se rozrůstají o nové téma - naléhavé situace v porodnictví
Již od založení vzdělávacího centra v Aesculap Akademii vnímáme poptávku po kurzu zaměřeném na specifické situace v porodnictví vyžadující akutní péči, a proto jsme koncem října uspořádali nový typ simulačního kurzu na téma Zvládnutí naléhavých situací v porodnictví.
Kurz proběhl v osvědčeném formátu, už tradičně v Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce a samozřejmě pod vedením MUDr. Michaela Sterna. Po krátkém úvodu do simulační výuky a seznámení účastníků se simulátorem následovaly celkem tři scénáře život ohrožujících situací z prostředí porodnického sálu nebo oddělení. Jejich obsah však s ohledem na budoucí účastníky kurzu nebudeme prozrazovat. V druhé části se kurzisté ve spolupráci s lektorem věnovali podrobnému rozboru jednotlivých simulací, jehož hlavním cílem je poskytnout všem účastníkům kurzu zpětnou vazbu.
Pozitivní reakce prvních účastníků z Ústavu pro matku a dítě nás přesvědčily o zařazení tématu porodnictví do stálé nabídky simulačních kurzů pro širokou zdravotnickou veřejnost. Další běh plánujeme na 15.5.2019 opět v simulačním centru B. Braun Dialog.
Říjen 2018
Komplikovaný stomický pacient – kurz založený hlavně na sdílení zkušeností
Dá se vůbec říci, že je některý stomický pacient nekomplikovaný? Zřejmě ne. Vyvedení dočasné i trvalé stomie obnáší celou řadu životních změn. A přiznejme si, že ne zrovna příjemných. Přesto všechno je ale potřeba vnímat stomii jako často jedinou možnou cestu k uzdravení a k životu.
To nás vedlo k uspořádání nového kurzu Komplikovaný stomický pacient. Zkušené stoma sestry Bc. Alena Novotná, DiS., Libuše Auterská a Veronika Jedličková se tématu chopily skvěle. V dopolední teoretické části se zaměřily na všechny důvody vyvedení stomie a komplikace, které mohou nastat po operaci v nemocnici i po propuštění v ambulantní péči. Že jich může být mnoho, dokazovaly nové výukové rekvizity, které byly použity v praktické odpolední části. Sestry diskutovaly, jak řešit kožní defekty v okolí stomie, prolapsy, neprůchodnosti a mnohé další.
Překvapením pro účastníky byla účast stomického pacienta Michala, který komplikací zažil mnoho. Jeho otevřená a autentická výpověď byla pro kurz velkým přínosem. Pan Michal byl hostem i na jednom stanovišti kruhového tréninku, kde se diskutovalo téma ,,Jak pracovat s psychikou pacienta”. Diskuze byla interaktivní a  zapojily se do ní všechny účastnice. Věříme, že právě takové sdílení zkušeností je nesmírně důležité, protože v plných ambulancích na ně často není čas.
Říjen 2018
Od klasické cévní chirurgie k laparoskopii a robotickým operacím
Ze spolupráce Aesculap Akademie a Nemocnice na Homolce v Praze vznikl unikátní kurz zaměřený na miniinvazivní cévní chirurgii (dále pouze MICCH). Oddělení cévní chirurgie na Homolce je totiž v současnosti jediným pracovištěm v České republice a na Slovensku, které provádí miniinvazivní operační výkony  jak pomocí laparoskopického přístupu (s použitím zobrazovací techniky 3D Einstein Vision® a nástrojů Aesculap), tak pomocí robotického systému da Vinci®.
Kurz kombinuje teorii s praktickou částí ve workshopové místnosti a hospitací na sále. Praktický trénink zahrnuje dvě části: laparoskopickou suturu na tréninkových modelech a laparoskopickou suturu na speciálně upevněném modelu zvířecí arterie. Chirurgové si tak v tréninkových podmínkách vyzkouší stavění krvácení, našívání cévní protézy, vyšití anastomózy a další dovednosti. V rámci teoretické části lektoři s účastníky diskutují tipy a triky MICCH včetně laparoskopické preparace peritonea s cílem ozřejmění přístupu k aortě.
Během hospitace na operačním sále mají účastníci možnost vidět proceduru MICCH na aorto femorálním bypassu jak robotickým, tak zejména laparoskopickým přístupem. Mohou pak oba dva přístupy porovnat s metodou klasické otevřené operativy.
Cílem kurzu je zvýšit sebedůvěru cévních chirurgů podpořit je v začlenění MICCH do jejich porfolia a přinést tak vyšší benefit jejich pacientům.
Říjen 2018
Opakování je matka moudrosti
Tak zněl jeden z komentářů od účastníků semináře Renální tubuly, který se uskutečnil v září 2018ve školicím centru Aesculap Akademi Pavilon B. Braun Dialog v Praze na Bulovce. 
Komplexně a s nadhledem pojaté téma vedené prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc. a doc. MUDr. Věrou Čertíkovou–Chábovou přilákalo účastníky z celé České republiky i Slovenska. Na úvodní teoretickou část věnovanou tubulopatiím, metabolismu sodíku a draslíku, navázala část praktická s rozborem kazuistik a příkladů z praxe. Účastníci vytvořili menší skupiny, aby jednotlivé případy mohli probírat do hloubky. Právě toto uspořádání a individuální přístup kurzisté ocenili a velmi pozitivně hodnotili.
Téma a zaměření semináře bylo zvoleno na základě zpětných vazeb a požadavků od účastníků z předchozích let a zapadá tak do mozaiky kontinuálního vzdělávání nefrologů. I nadále plánujeme v tomto trendu pokračovat a na podzim 2019 se můžete těšit na další kurz z tohoto cyklu.
Září 2018
Multioborové sympozium věnované ožehavému tématu rizik chemické kontaminace zdravotnického personálu
Aesculap Akademie jako jeden z klíčových hráčů v oblasti vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků uspořádala unikátní interdisciplinární akci zaměřenou na bezpečnost personálu. Mezioborové sympozium nazvané Příprava a podávání chemoterapie: chráníte efektivně sami sebe před chemickou kontaminací? se konalo 14. září 2018 v prostorách Lékařského domu v Praze. Hlavním cílem této akce bylo vytvořit platformu pro diskusi a výměnu zkušeností zejména pro zdravotníky, kteří přicházejí do styku s cytotoxickými léky. Přednášející proto reprezentovali především profese, které s cytostatiky pracují – klinické onkology, nemocniční lékárny, onkologické sestry nebo nemocniční hygieniky.
Na konferenci ale vystoupil i zástupce Spojené akreditační komise. Na závěr setkání Aesculap Akademie připravila pro účastníky workshop, kde si mohli v autentickém prostředí vyzkoušet přípravu a podávání cytostatických léků. Workshop proběhl pod dohledem zkušených lektorů, kteří zájemcům poradili, jak se v ostrém provozu lépe chránit.
Září 2018
Podceňovaná hygienu rukou
Ačkoliv se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) šíří až 80 % infekcí špinavýma rukama, je doposud hygiena rukou laickou veřejností i zdravotníky podceňovaná. Proto v ČR letos vznikla Národní pracovní skupina pro hygienu rukou složená ze zástupců odborných společností, odborových organizací a předních českých odborníků v oblasti epidemiologie a hygieny. Letos se skupina zaměřila na septické stavy, které vznikají nejen v důsledku slabého imunitního systému, ale na jejichž vzniku a šíření se významně podílí právě nedostatečná hygiena rukou v komunitním prostředí i ve zdravotnictví.
 
Téma hygieny rukou je pro nás značně důležité a velmi si vážíme toho, že Aesculap Akademie mohla stát u zrodu Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, ze které by mohly vzejít nové zajímavé a prakticky zaměřené kurzy pro zdravotníky.

Červen 2018

Invaze v Brně
V květnu proběhly hned dva jednodenní kurzy na téma „Ošetřovatelská péče o vybrané invazivní vstupy“, které Aesculap Akademie pořádá ve spolupráci s FN Brno. Navázali jsme tak na jiný společný projekt - certifikovaný kurz „Komplexní péče o invazivní vstupy“, který se této tematice věnuje ve větší šíři.
V rámci teoretické části se účastníci dozvěděli informace o anatomii a fyziologii žilního řečiště, správných postupech zavádění a péči o různé typy žilních katétrů. Doplnila je také přednáška zaměřená na dezinfekci a hygienu rukou spolu s informacemi o dalších hygienických požadavcích, které k žilní kanylaci patří. Na teoretickou část pak navázaly i praktické ukázky zavedení periferní žilní kanyly na modelu ruky a péče o již zavedený centrální žilní katétr na modelu trupu.

Zájem o tento kurz ze strany účastníků ukazuje, že se jedná o žádané téma. Proto nás těší, že máme možnost otevřít dva další termíny na podzim tohoto roku.
Květen 2018
Víte, jak bezpečně ….?
Ve dnech 30. a 31. 5. 2018 se v Pavilonu B. Brauna Dialog Na Bulovce konal workshop a simulační výuka na téma: Jak bezpečně provádět kontinuální eliminační metody. 
Cílem tohoto dvoudenního vzdělávacího cyklu určeného pro týmy lékařů a všeobecných sester pracujících v intenzivní péči (ARO, JIP) bylo získat základní orientaci v bezpečném provádění kontinuálních eliminačních metod při akutním renálním selhání.
 Na konci prvního dne si účastníci odnesli konkrétní návody, jak bezpečně tyto metody provádět na základě reálných situací. Vybrané případy byly řešeny krok za krokem formou diskuse s vysvětlením možných dopadů dílčích rozhodnutí. Jednotlivá témata byla probírána z pohledu lékaře i zdravotní sestry.
V průběhu druhého dne účastníci pracovali v týmu v prostředí simulované jednotky intenzivní péče. Měli možnost si vyzkoušet algoritmy komplikovaných medicínských stavů, které vedly ke zlepšení postupů v reálném medicínském životě. Nezbytnou součástí bylo získání zpětné vazby pod vedením zkušeného lektora.
Květen 2018
Vzdělávací koncept staplerových technik v proktologii a kolorektální chirurgii 
Aesculap Akademie ve spolupráci s divizí Closure Technologies rozšiřuje vzdělávací koncept zaměřený na kolorektální problematiku. Již třetí workshop věnovaný staplerovým technikám proběhl v květnu v AAK LF a FN Olomouci. Workshop bezprostředně navazoval na kongres chirurgie pánevního dna v Dříteči a byl speciální zejména díky prezentaci dat pacientů odoperovaných pomocí stapleru TST 36 ve FN Olomouc. 
Výsledky ukazují, že technika pomocí stapleru TST36® je pro pacienta velmi šetrná a pacienti subjektivně vnímají mnohem nižší pooperační bolestivost než ve srovnání s tradiční metodou dle Longa. Ve spolupráci s pardubickou chirurgií byla letos edukace ve staplerových technikách rozšířena o metodu totální mezorektální excize (TaTME) pomocí stapleru KOL®. Metoda TaTME byla prezentována formou živého přenosu na kongresu v Dříteči a následný kurz odezvou na poptávku z řad specialistů chirurgů.
Očekáváno je v brzké budoucnosti i zapojení do vzdělávací sítě staplerových technik i některého z pražských pracovišť.
Květen 2018
V Liberci se sešli specialisté na úrazovou chirurgii
V Liberci se v nadčasových prostorách technické univerzity konali ve spolupráci s Traumacentrem Krajské nemocnice Liberec a Technickou univerzitou Liberec již IX. liberecké dny úrazové chirurgie. Akce pro více jak 100 účastníků byla rozdělena na lékařskou a sesterskou sekci. Úvodní slovo pronesl děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. 
Letošní ročník byl zaměřen na problematiku poranění lokte a chyby a komplikace při ošetření zlomenin horní končetiny. Velký prostor byl věnován zejména modelovým případům z praxe a řízené diskuzi, které se ujal MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D. Obecně z diskuse vyplynulo, že vždy je důležité pečlivě zvážit všechny okolnosti a vybrat pro pacienta bezpečné řešení s co možná nejdéle udržitelnou kvalitou života.

Sesterské téma bylo zaměřeno na správnou nutrici u pacientů po úraze a mužský a ženský jazyk v životě zdravotníka. Akce se konala pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie.
Květen 2018
Interaktivně, poutavě, odborně
Letos poprvé se Aesculap Akademie objevila v programu Národního kongresu ČSOT, jehož XXII. ročník se konal 16. - 18. května 2018 v Olomouci.
Blok Aesculap Akademie v sesterské sekci byl kompletně věnován problematice prevence infekce v místě chirurgického výkonu u pacientů podstupujících totální náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu. Posluchači měli ve čtyřech prezentacích možnost slyšet teoretické poznatky i doporučení ověřená klinickou praxí. Překvapením pro všechny bylo hlasovací zařízení dostupné pro každého přítomného v sále. Posluchači dostávali během přednášek dotazy a své odpovědi viděli bezprostředně po hlasování znázorněné v grafech. Interaktivní forma workshopu umožňuje publiku být součástí přednášek a je zároveň zajímavým názorovým, zvyklostním a znalostním průzkumem v dané problematice. 
Třešinkou na dortu je, když nechybí ukázka z praxe. I té se v Olomouci dočkali. Ortopedičtí specialisté z FN Olomouc ukázali publiku, jak správně dekolonizovat pacienta před operací.
Květen 2018
Multioborové nutriční sympozium očima účastníků
Na I. interaktivním multioborovém sympoziu nutriční péče pro pobytová zařízení sociálních služeb v B. Braun Dialogu se sešli odborníci z celé České republiky. Během přestávek jsem se ptala na názory zúčastněných, kteří byli tak laskaví a trpělivě odpovídali na mé otázky.
Největší zájem vyvolaly praktické zkušenosti z jiných zařízení a názory jednotlivých ředitelů a terapeutů. Vysoce hodnocená byla opakovaná diskuze během celého sympozia a shrnutí na závěr každého diskuzního panelu. Příležitost se sejít nad společným tématem, zjistit, jak péče probíhá v jiných zařízeních a podělit se o své zkušenosti, pozitivně hodnotili všichni dotázaní. Nejvíce zaujala přednáška Nutriční péče u klientů v DPS Zastávka, G. Mencové a Model zprostředkující nutriční péči pro pobytová zařízení sociální péče T. Hanáka z B. Braun. Možnost objednat si nutričního terapeuta, bylo pro některé účastníky novinkou.
Návrhy do programu na příští sympozium se týkaly přání zajistit schopného komentátora během diskuze z řad zdravotních pojišťoven. Pro všechny dotázané bylo sympozium přínosné.
Duben 2018
Pacienti jako lektoři 
Během posledního, květnového kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče dne 6. května 2018, připravila Aesculap Akademie nový formát workshopu, jehož cílem je sdílení zkušeností mezi pacienty s domácí parenterální výživou a zdravotníky. 
Lektory workshopu Hodina v kůži pacienta s DPV tedy nebyly pouze lékaři a sestry, ale především sami pacienti, kteří v rámci workshopu popisovali a předváděli svou každodenní praxi s parenterální výživou. Zdravotníci se tak sami mohli v simulovaném prostředí přesvědčit, že některé běžné nemocniční postupy nejsou v domácí péči prakticky možné. Typickým příkladem může být péče o zavedený CŽK. Doma mohou chybět, speciální zdravotnické prostředky, odborná pomoc či jedny pomocné ruce navíc.
 Další diskuze byla věnována současnému stavu DPV v ČR a možnostem jejího dalšího rozvoje, tak aby pacientům co nejméně zasahovala do jejich života. Otevřená atmosféra plná dotazů přispěla k lepšímu vzájemnému porozumění.
Velkým přínosem workshopu byl odborný garant Dr. Michal Šenkyřík, vedoucí pracovní skupiny Domácí parenterální výživy při SKVIMP, který se aktivně zapojil i do následných diskuzí.
Duben 2018
Aesculap Akademie opět na Medikovi roku
Ani letos jsme nechyběli na celostátní soutěži Medik roku, na kterou se v dubnu sjeli studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult do Jindřichova Hradce. 19 pětičlenných týmů se utkalo ve 12 disciplínách, z nichž tři jsme pro soutěžící připravili my.
Na modelu ruky si medici zkoušeli, v časovém limitu,  správně kanylovat periferní žílu a podat infuzi. Velký úspěch zaznamenalo také druhé stanoviště, a to laparoskopický trenažér. Nejeden student se zde zapotil při jemné práci s endoskopickými nástroji. Novinkou tohoto roku byla i naše podpora stanoviště chirurgické sutury, kde si studenti mohli vyzkoušet na modelech základní techniky šití a uzlení.
Zdravou rivalitu, adrenalin v žilách, ty správné znalosti, rychlost jejich použití a koordinaci týmu nejlépe zvládnul tým 3. lékařské fakulty UK v Praze. Gratulujeme! A těšíme se na další nadšené mediky v příštím roce.
Duben 2018
Den otevřených dveří pro studenty lékařských fakult
PŘIJĎ - TRÉNUJ – ZAŽIJ!

S tímto mottem otevřela Aesculap Akademie úplně poprvé dveře Pavilonu Dialog B. Braun všem studentům medicíny.
První povelikonoční úterý si na 40 studentů z lékařských fakult z Prahy, Hradce Králové, Brna, Plzně a Olomouce mohlo vyzkoušet například práci s infuzní technikou, cévními vstupy, endoskopickými nástroji a přístroji. Odborní garanti Aesculap Akademie je také seznámili s principy úspěšného a rychlého hojení ran, hygieny rukou a vyzkoušeli si eliminační metody při akutním nebo chronickém selhání ledvin. Z vysokého zájmu (kapacita zaplněna během 48 hodin) a velmi pozitivních reakcí studentů vidíme,  jak je pro mediky atraktivní a přínosné si v praxi vyzkoušet práci s medicínskými technologiemi a zdravotnickými prostředky, protože tuto možnost většinou během studia nemají.
 
Duben 2018
 
Co dělat, když nevíme, co je dobře
 
V březnu se uskutečnil první kurz Komunikace v lidsky nepříjemných situacích souvisejících s péčí o pacienty. Věnovali jsme se hledání řešení v komunikačně nepřehledných a eticky nejasných situacích, se kterými se zdravotníci setkávají  při své práci. 

Účastníci sami přinesli spoustu aktuálních témat, která se otevřela v diskuzi, a společně jsme hledali cestu, jak je nejlépe řešit. 
Témata se nevěnovala pouze otázkám týkající se konce života a ukončení terapie, ale také problematice účasti pacienta v klinických studiích a etického pohledu ošetřujícího personálu. Nevynechali jsme ani komunikaci s rodinou v emočně vypjatých situacích, sdělování pravdy pacientům nebo tématu lidské důstojnosti. V odpoledních hodinách měli účastníci možnost vyzkoušet si konkrétní situace prostřednictvím hraní rolí: na vlastní kůži zažít pocit příbuzného hájícího svou rodinu a na druhé straně roli ošetřujícího personálu, který rodině nabízí určitá řešení, jenž nemusí být v souladu s postojem rodiny. Následovala diskuze a rozbor situace za účasti lékaře, etika i psychologa.
Březen 2018
Techniky cévní sutury ve spolupráci s IPVZ na CEM IKEM
Nechtěné krvácení, poraněná céva, to jsou strašáci každého chirurga při každodenní operační rutině.  Nikdo z nás není neomylný. Než nepříjemné situace vytěsňovat, je lepší na ně být připraven. 
Aesculap Akademie připravila již druhý samostatný kurz zaměřený na techniky cévní sutury pro chirurgy v předatestační přípravě. Zkušená dvojice cévních chirurgů Tomáše Vidima a Petera Baláže opět vytvořila neobyčejnou atmosféru kurzu. Teoretická část byla vedena interaktivní formou a účastníci se během ní mohli dozvědět zajímavosti o historickém vývoji cévní chirurgie, o jednotlivých technikách cévních anastomóz a rovněž o aktuálních trendech současné cévní chirurgie. Frekventanti ocenili příležitost seznámit se se specializovaným chirurgickým instrumentariem a naučit se zvolit si vhodný šicí materiál a vybrat si správné hemostatikum. 

Na praktickou část byli účastníci rozděleni na dva sály do dvou skupin tak, aby se jim mohl intenzivně věnovat vždy jeden lektor. Cílem praktické části bylo naučit se zvolit správnou techniku a taktiku pro příslušné cévní rekonstrukce. Dále měli chirurgové příležitost si vypreparovat aortu včetně pánevních tepen, zvládnout akutní stavění krvácení anebo našít anostomózu včetně našití cévní protézy. Vzhledem k velkému zájmu a požadavku rozšíření kurzu pro další odbornosti (gynekologie a urologie) je pravděpodobné, že se již možná na podzim dočkáme pokračování tohoto úspěšného konceptu.
Bžezen 2018
Kurzy hojení ran nyní více interaktivní
 
Klinická praxe a zkušenosti jsou v oblasti péče o ránu nenahraditelné. Proto je nyní na nově koncipovaném kurzu „Odstraňte bariéru v hojení ran“ více prostoru pro sdílení praktických zkušeností. Základním faktorem pro zhojení rány je příprava její spodiny a důsledné odstranění biofilmu, který zacelení rány prodlužuje. 
Kurz volně navazuje na loňský koncept s názvem „Jak na biofilm“. Jelikož je pro nás zpětná vazba cestou ke zlepšení, i v tomto případě jsme reagovali na ohlasy a podněty od účastníků. Kazuistik neubylo. Naopak. Nyní je ale řeší sami účastníci našich kurzů v rámci kruhových tréninků ve spolupráci se zkušenými lektory. „Převaz krok za krokem“ se účastníci březnového kurzu mohli naučit od Dr. Jaroslava Halamky na naší ošetřovatelské figuríně. Skoro jsme měli obavy, že jí všechny rány zahojí a na další kurz budeme muset koupit figurínu novou. Interaktivní bylo i stanoviště Dr. Kateřiny Stehlíkové. Nové makety dolních končetin s ferickou folií umožňují přichycení jakéhokoliv defektu, který máme nyní ve své sbírce v podobě různě velkých magnetů. Tyto magnety jsou reálnými defekty z klinické praxe našich lektorů. Nechybí dekubity, diabetické vředy, popáleniny i omrzliny. Účastníci kurzu mají za úkol zhodnotit ránu, její etiologii, velikost a rozhodnout se pro způsob terapeutického postupu. 
Další kurz se bude konat v červnu v Olomouci. Těší nás, že přenositelnost výukových rekvizit umožňuje regionální pořádání kurzu i v našich dalších Vzdělávacích centrech v Hradci Královém a Olomouci. Kratší cestování za vzděláváním je kvitováno ze strany zdravotníků velmi pozitivně.
Březen 2018
Osud Karla byl v rukách účastníků workshopu
V závěru ledna podpořila Aesculap Akademie konání interaktivní video-workshopu, který se pod vedením MUDr. Michaela Sterna, MBA uskutečnil v rámci ostravského kongresu Colours of Sepsis 2018.

Díky pečlivéě přípravě si mohli účastníci spolu s lektorem workshopu projít hraný klinický příběh s rozvíjejícím se septickým stavem, s možností zvolit další osud simulovaného pacienta pomocí interaktivního hlasování v sále. Vše probíhalo formou krátkých, navazujících filmových scének, které byly zastavovány ve sporných či kritických momentech a na které navázalo hlasování a diskuze nad situací. Formát, kterým jsme se nechali volně inspirovat, byl slavný Kinoautomat z montrealského Expa’67. Prezentovaná řešení byla zase inspirována algoritmem PŘEŽITÍ SEPSE dostupným na webovém portálu www.akutne.cz
 Plný sál i výborné hodnocení workshopu účastníků nás přesvědčilo, že takto náročné akce na přípravu jsou pro zdravotníky přínosem. Budeme v nich i nadále pokračovat.
Jeden pacient, jedna sestra, jeden den ošetřovatelské péče
K pestrosti letošních Colours of Sepsis přispěla i naše Pracovní skupina Bezpečnost personálu. 
Obsahem našeho druhého workshopu byl hraný simulovaný příběh z ošetřovatelské praxe, do kterého jsme opět aktivně zapojili i účastníky. Ti mohli odpovídat na otázky moderátora formou  on-line dotazníku na svých chytrých telefonech. Okamžitě tak mohli vyjádřit svůj názor na diskutované téma.
V několika scénkách jsme se dotkli problematiky poranění ostrými předměty, chyby medikace, mikrobiální i chemické kontaminace a v neposlední řadě se jednalo o nespolupracujícího pacienta s agresivním chováním. Tedy všeho s čím se mohou zdravotníci setkat v rámci své každodenní praxe.
Všem členům našeho zdravotnického hereckého souboru patří nejen velký dík za jejich výkon, ale zasloužili by si i sošku Oskara.
Krátké video z našich obou workshopů najdete na našem Facebooku https://goo.gl/ZqhyPA
Leden 2018
Dokážete si to představit?

Dokážete si představit, jak se může cítit pacient při dialyzační léčbě? 

Nedorozumění, vzájemné nepochopení. Kolikrát se již stalo, že tyto dvě okolnosti způsobily krizovou situaci. Aby k takovým situacím nedocházelo, Aesculap Akademie připravila pro sestry a lékaře z dialyzačních středisek simulační workshop, který navozuje právě pocity a situace, kterými pacienti prochází.
Účastníci kurzy si vyzkoušeli, co to znamená být dialyzovaným pacientem. Pro přiblížení se realitě, bylo připraveno deset běžných modelových situací, které se na dialyzačních sálech často vyskytují. Naši figuranti se nesměli po několik hodit vzdálit ze svého lůžka, pokud něco potřebovali, museli požádat o pomoc. Zároveň trpěli i nějakým fyzickým hendikepem.

Při závěrečném hodnocení všichni účastníci uznali, že být „v kůži“ svých pacientů, není vůbec nic jednoduchého. Ztráta svobody a schopnosti postarat se sami o sebe patřily asi mezi dvě nejvýznamnější omezení, která si účastníci uvědomovali.
Prosinec 2017
 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }